Daglig leder Andreas Gillund i Greve Biogass og administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink i VEAS på Enovakonferansen i Trondheim.
Daglig leder Andreas Gillund i Greve Biogass og administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink i VEAS på Enovakonferansen i Trondheim. (Foto: Enova)

Over 150 millioner til biogass

Greve Biogass og VEAS får begge støtte av Enova for å bygge anlegg for biogassproduksjon. Det ble offentliggjort under Enovakonferansen i Trondheim.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Biogass er sirkulærøkonomi i praksis og kan kutte klimagassutslipp i både transportsektoren og prosessindustrien. Skal Norge på sikt få et levedyktig marked for biogass, trenger vi industriell produksjon. Derfor er det gledelig at Greve Biogass og VEAS med støtte fra oss kan bidra til å bygge dette markedet videre, sier konstituert markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Greve Biogass dobler produksjonen

Greve Biogass utvider biogassproduksjonen ved Den Magiske Fabrikken i Tønsberg med en tredje produksjonslinje. Dette vil doble produksjonskapasiteten ved fabrikken slik at den årlig vil produsere over 20 millioner Nm 3 med oppgradert biogass (CBG) og flytende biogass (LBG). Fabrikken vil med dette erstatte over 20 millioner liter diesel og store mengder kunstgjødsel hvert år.

– Biogassen vil i hovedsak leveres til transportnæringen, i et marked som har økende fokus på bærekraftige transportalternativer. Produksjonen vil blant annet bidra til å sikre  TINEs og Litras overgang til tunge kjøretøyer med flytende biogass. Dette understøttes videre av Skagerak Energi og Air Liquide sin satsing på infrastruktur for fylling av flytende biogass som drivstoff, sier daglig leder Andreas Gillund i Greve Biogass.

Råstoffet i produksjonen er organisk avfall fra landbruket og videreforedlingsbedrifter i regionen som blandes med store mengder fast og flytende husdyrgjødsel. Utvidelsen av anlegget støttes av Enova med 114 millioner kroner.

VEAS starter produksjon av biogass til transportformål

VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) har Norges største renseanlegg, og håndterer avløpsvann fra sine eierkommuner Oslo, Bærum og Asker, samt deler av Røyken, Nesodden og Nittedal. Til sammen renser anlegget avløpsvann fra nærmere 700 000 personer. I dag utnyttes rågass som dannes fra avløpsslammet til å produsere strøm og varme til eget bruk på anlegget. Nå skal VEAS oppgradere biogass til en slik kvalitet at den kan brukes som drivstoff.

– Dette er en merkedag for oss på VEAS! Den betydelige støtten fra Enova er helt avgjørende for at vi skal få bygget et nytt produksjonsanlegg for flytende biogass. Ved full drift vil vi hvert år kunne produsere biogass som tilsvarer ca. 6 millioner liter diesel. Samtidig reduserer vi klimagassutslipp på mer enn 15 000 tonn CO 2-ekvivalenter per år. Dette gjør virksomheten vår klimanøytral når vi kommer i full produksjon, og er helt i tråd med strategien vår der nettopp energi er nevnt som ett av våre satsingsområder, sier administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink hos VEAS.

Enova støtter prosjektet med 37,5 millioner kroner. Prosjektet har en total kostnadsramme på rundt 130 millioner kroner.

ELEKTRISK/19. november 2018

22 statlige millioner til batterifartøy som skal operere i Oslofjorden

Det prisvinnende fartøyet Future of the Fjords får et søsterskip: Med 22 millioner fra Enova kan rederiet The Fjords neste år seile utslippsfritt med nok et hel-elektrisk turistfartøy. Denne gangen i Oslos nærområde. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen