Over 50 nye millioner til landstrøm
(Foto: Enova)

Over 50 nye millioner til landstrøm

Stadig flere steder langs kysten kan skip ved kai motta strøm fra land. Nå gir Enova støtte til 11 nye landstrømprosjekter i havner fra Arendal i sør til Tromsø i nord. Selskapet utlyser samtidig en ny runde med støtte, men varsler også at dagens støtteordning nå skal evalueres.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og for skipsfarten er landstrøm en viktig del av denne omstillingen, sier Enovas markeds- og utviklingsdirektør Øyvind Leistad.

51 millioner til 11 landstrømprosjekter

Enova offentliggjør resultatene av deres femte konkurranse om støtte til utbygging av landstrøm. I denne runden innvilger Enova i overkant av 51 millioner kroner til følgende 11 offentlige og privat eide havner:

Støttemottaker Sted Støttebeløp
Trondheim Havn IKS Orkanger 16 335 409 kr
Drammensregionens interkommunale
Havnevesen
Holmen, Drammen 8 912 512 kr
Trondheim Havn IKS Hurtigrutekai, Trondheim 6 015 438 kr
Skipavika Næringspark AS Skipavika havneterminal, Gulen 4 900 947 kr
Moss Havn KF Moss havneterminal 4 500 000 kr
Stord Hamn Nattrutekaien, Stord 3 040 000 kr
Tromsø Havn KF Breivika, Tromsø 2 270 000 kr
Trondheim Havn IKS Pir II, Trondheim 1 505 147 kr
BioMar AS Myre, Øksnes i Vesterålen 1 450 000 kr
Arendal Havnevesen KF Arendal 1 445 000 kr
Buksér og Berging AS Kalhammeren, Stavanger 1 292 250 kr
Sum   51 666 703 kr

Ny konkurranse er i gang

Enova åpner samtidig den sjette landstrømkonkurransen på tre år. Søknadsfristen er 21. september 2018, og kriteriene er uendret fra forrige runde.

Enovas støtte til landstrømanlegg organiseres som konkurranser. Søknadene som tilfredsstiller utlysingskriteriene blir rangert etter brukspotensialet til anlegget målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om. Enova kan støtte inntil 75 prosent av investeringskostnaden.

KOLLEKTIVTRANSPORT/21. september 2018

Nytt system for sanntidsinformasjon til kollektivnettet i Trøndelag

FARA har signert en kontrakt med AtB om å levere et nytt system for sanntidsinformasjon til kollektivnettet i Trøndelag. Avtalen gjelder i første omgang transportmidler, holdeplasser og stasjoner i Stor-Trondheim, med opsjon på videre utvidelse til resten av fylket, inkludert hurtigbåt og ferge. Les hele saken

HYDROGENTOG/19. september 2018

Verdenspremiere: Alstoms hydrogentog settes inn i passasjertrafikk

Det var en verdenspremiere som ble feiret av Alstom, en av Europas største jernbaneprodusenter, ministeren for økonomi og transport i Niedersachsen, forbundsministeriet for transport og transportmyndighetene i Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) og Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) i Bremervörde søndag 16. september. Les hele saken

Til toppen