Overleverer rapporter om ny lufthavn i Bodø

Overleverer rapporter om ny lufthavn i Bodø

Avinor, Forsvarsbygg og de øvrige transportetatene gikk i sitt forslag til Nasjonal transportplan 2018 – 2029 inn for at det skal bygges en ny lufthavn i Bodø.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Avinor har nå, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utredet lufthavnkonseptet nærmere, med særlig vekt på investeringskostnader, gjennomføringsplan og hva som vil være Avinors egenandel i finansieringen.Samtidig har Forsvarsdepartementet gitt Forsvarsbygg i oppdrag å gjennomføre en utredning av en statlig eiendomsstrategi for Bodø Flystasjon. Under dette oppdraget har Forsvarsbygg også utredet kontantstrømmer som grunnlag for en finansieringsplan.

Overlevering av rapportene

Rapportene fra de to utredningene blir overlevert til henholdsvis Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet på Luftfartsmuseet i Bodø torsdag 26. januar kl. 11:00.

Arrangementet er åpent for pressen.

Statssekretær Tom Cato Karlsen fra Samferdselsdepartementet og statssekretær Øystein Bø fra Forsvarsdepartementet vil være til stede og ta imot rapportene.

Avinor vil være representert med lufthavnsjef Inger-Hilde W. Tobiassen og seniorrådgiver strategi og utvikling Øyvind Hallquist. Forsvarsbygg Skifte eiendom er representert ved Marit Leganger, direktør for virksomhetsstyring og økonomi og Trond Eliassen, fungerende direktør.

SOFTWARE/13. juli 2018

Bruker teknologi for å effektivisere flyplassdriften

Etter at Widerøe Ground Handling inngikk avtalen om å overta store deler av bakkevirksomheten til SAS, trengte de et felles støttesystem for å håndtere driften på best mulig måte. Med bistand fra Lexit Group har de kommet frem til en optimal løsning. Les hele saken

ALKOLÅS/11. juli 2018

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer inkludert monteringsanvisning om bruk av alkolås på nye biler innen 2021. Målet er å bidra til å halvere antall dødsulykker i trafikken. Det er bladet Autocar som nylig setter fokus på EUs sikkerhetsliste som består av alkolås, automatisk nødbrems, trøtthetsvarsler, svart boks, automatisk nødblink, intelligent fartsholder, fil-assistent, bedre fotgjengerbeskyttelse, ryggekamera og sensorer, bedre passasjerbeskyttelse og forbedrede sikkerhetsbelter. Les hele saken

KOLLEKTIVTRANSPORT/10. juli 2018

Regjeringen følger opp Nasjonal transportplan med ny handlingsplan for kollektivtransport

– Bedre kollektivløsninger vil gi folk flest bedre mobilitet og større fleksibilitet i hverdagen. I byene kan bedre kollektivløsninger bidra til å gjøre privatbilen overflødig for mange. Derfor har vi prioritert kollektivtransporten høyt i Nasjonal transportplan, og derved kan en rekke byer øke sin lokale satsing på kollektivtrafikk kraftig. Les hele saken

Til toppen