Overleverer rapporter om ny lufthavn i Bodø

Overleverer rapporter om ny lufthavn i Bodø

Avinor, Forsvarsbygg og de øvrige transportetatene gikk i sitt forslag til Nasjonal transportplan 2018 – 2029 inn for at det skal bygges en ny lufthavn i Bodø.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Avinor har nå, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utredet lufthavnkonseptet nærmere, med særlig vekt på investeringskostnader, gjennomføringsplan og hva som vil være Avinors egenandel i finansieringen.Samtidig har Forsvarsdepartementet gitt Forsvarsbygg i oppdrag å gjennomføre en utredning av en statlig eiendomsstrategi for Bodø Flystasjon. Under dette oppdraget har Forsvarsbygg også utredet kontantstrømmer som grunnlag for en finansieringsplan.

Overlevering av rapportene

Rapportene fra de to utredningene blir overlevert til henholdsvis Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet på Luftfartsmuseet i Bodø torsdag 26. januar kl. 11:00.

Arrangementet er åpent for pressen.

Statssekretær Tom Cato Karlsen fra Samferdselsdepartementet og statssekretær Øystein Bø fra Forsvarsdepartementet vil være til stede og ta imot rapportene.

Avinor vil være representert med lufthavnsjef Inger-Hilde W. Tobiassen og seniorrådgiver strategi og utvikling Øyvind Hallquist. Forsvarsbygg Skifte eiendom er representert ved Marit Leganger, direktør for virksomhetsstyring og økonomi og Trond Eliassen, fungerende direktør.

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen