Politiet får tilgang til vegvesenets registre
(Foto: Dag Gjærum / Utrykningspolitiet)

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Regjeringa la i dag fram eit lovforslag for Stortinget om endringar i fleire føresegnar i vegtrafikklova. I tillegg til å gje rettsleg grunnlag for handsaming av personopplysningar på vegtrafikkområdet, inneber forslaget at politiet får tilgang til opplysningar frå Statens vegvesen sitt motorvogn-, førarkort og bilde- og signaturregister til formål også utafor vegtrafikklovgjevinga.

Sikrar både behov for informasjon og personvern

Det har vore kontakt med politistyresmaktene i arbeidet for å sikre både politiet sine behov for informasjon og personvernet. Politiet sitt behov for informasjon frå Statens vegvesen sine registre er med dette forslaget varetatt.

– Omsyn til personvern er eit viktig prinsipp i eit demokratisk samfunn. Eg er derfor nøgd med at lova tek omsyn også til dette, seier samferdselsministeren.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen