Politiet får tilgang til vegvesenets registre
(Foto: Dag Gjærum / Utrykningspolitiet)

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Regjeringa la i dag fram eit lovforslag for Stortinget om endringar i fleire føresegnar i vegtrafikklova. I tillegg til å gje rettsleg grunnlag for handsaming av personopplysningar på vegtrafikkområdet, inneber forslaget at politiet får tilgang til opplysningar frå Statens vegvesen sitt motorvogn-, førarkort og bilde- og signaturregister til formål også utafor vegtrafikklovgjevinga.

Sikrar både behov for informasjon og personvern

Det har vore kontakt med politistyresmaktene i arbeidet for å sikre både politiet sine behov for informasjon og personvernet. Politiet sitt behov for informasjon frå Statens vegvesen sine registre er med dette forslaget varetatt.

– Omsyn til personvern er eit viktig prinsipp i eit demokratisk samfunn. Eg er derfor nøgd med at lova tek omsyn også til dette, seier samferdselsministeren.

ALKOLÅS/12. desember 2018

Alkolås skaper økt trygghet for kommunale kjøretøy

Norske kommuner og fylkeskommuner eier mange biler, nyttekjøretøy og busser. Stadig flere kjøretøy i Norge får nå innmontert alkolås som følge av at Stortinget våren 2018 vedtok endringer i vegtrafikkloven. De nye reglene som trer i kraft fra nyttår betyr at alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag fra 1. januar 2019 skal ha alkolås. Les hele saken

LOGISTIKK/10. desember 2018

Samarbeider for å redusere time-to-market for 3D-printede deler

PostNord AB, leverandøren av kommunikasjons- og logistikkløsninger i Norden, kunngjorde at selskapet har inngått partnerskap med GKN Powder Metallurgy, en ledende innovasjonsutviklingspartner innen produksjonsindustrien. Samarbeidet vil gjøre 3D-print av deler i produksjonsindustrien til et mer åpent og tilgjengelig marked. Les hele saken

Til toppen