Postdistribusjonen i Trondheim skal bli CO2-fri
(Foto: Enova)

Postdistribusjonen i Trondheim skal bli CO2-fri

Posten Norge har som mål å redusere sitt CO2-utslipp med 40 prosent innen 2020. Innovative energiløsninger i det nye logistikksenteret på Torgård i Trondheim er et prakteksempel på hvordan de skal nå målet.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Det ligger mye innovasjon i bygget. Målet er å produsere helt ren energi på egen hånd. I fremtiden ser vi muligheten for at all distribusjon i Trondheim skal være CO2-fri, sier Ingar Norvik, Senior Prosjektleder Utvikling i Posten Eiendom.

Logistikksenteret åpnet i september 2017, og strekker seg over 25 000 kvadratmeter. Der finner du både terminal, pallelager, sortering og distribusjon, et servicebygg og et kjølebygg for fisk og andre kjølevarer.

Sparer 2,9 GWh årlig

Energiløsningene senker det årlige energiforbruket med hele 2,9 GWh sammenliknet med TEK10-kravet. Totalt bruker bygget kun 2,4 GWh – og mye av det er egenprodusert. Posten Norge investerte 28,4 millioner kroner i energiprosjektet. Halvparten dekkes av Enova.

  Foto: Enova

– Samarbeidet med Enova-rådgiverne har vært veldig bra, og vi har fått mye støtte fra dem underveis, sier Norvik.

Lagrer og henter opp overskuddsenergi

Det stopper ikke der. Bygget er også koblet opp mot en energibrønn, som er utviklet i samspill med aktører som Rema 1000, Brødrene Dahl og Optimera. De har opprettet et lokalt selskap som heter Torgård Energi, som kjøper og selger overskuddsenergi fra og til deltakerne i samarbeidet.

– Vi sender ned gjenvunnet kjølevarme, som lagres i leire nede i brønnen. Vi utnytter hverandres overskuddsenergi. Da kan vi hente det opp når vi trenger det, og bytte mellom vanlig fjernvarme og lokal energi, forklarer Norvik.

For å oppnå de store besparelsene har de tatt i bruk disse løsningene på bygget:

  • Automatiske hurtigporter
  • Elektrisitetsproduksjon
  • Varmegjenvinning fra kjøl og frys
  • Lyktestolper på vind og sol
  • Energieffektive byggløsninger

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen