Posten med omsetningsrekord i et krevende år

Posten med omsetningsrekord i et krevende år

Posten Norge kan vise til et foreløpig årsresultat før skatt på 151 millioner kroner i 2015 og en omsetningsvekst på 2,7 prosent. Konsernet passerte en omsetning på 25 milliarder kroner.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Driftsinntektene i 2015 var 25 074 mill. kroner, som er 670 mill. kroner (2,7 prosent) høyere enn i 2014. Driftsresultat før engangseffekter (EBITE) ble 686 mill. kroner, som er en reduksjon på 247 mill. kroner i forhold til 2014 (26,5 prosent).

Konsernet har fortsatt sterkt fokus på kostnadsbesparende tiltak, men nedgangen i aktivitetsnivået i oljesektoren og ringvirkningene av dette fikk store resultatmessige konsekvenser for flere forretningsområder.

- Vi opplever en markant nedgang i aktiviteten i det norske markedet og styrken i nedgangskonjunkturen er kraftigere enn vi forutså. Resultatet er dermed svakere enn ventet og 2016 kommer også til å bli et krevende år for konsernet. Vi har iverksatt tiltak for å møte utviklingen, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Netthandelsvekst

Logistikksegmentet hadde en omsetning i 2015 som var 836 mill. kroner høyere enn fjoråret, hvor organisk vekst utgjorde 2,4 prosent hovedsakelig fra den nordiske virksomheten. Lavere aktivitet i oljeindustrien påvirket logistikkvirksomheten betydelig, både direkte innenfor forretningsområdet Offshore & Energy og indirekte på andre forretningsområder og medført svakere lønnsomhet. Samtidig fortsetter veksten i netthandel og konsernets samlede e-handelsvolumer økte i 2015 med 6 prosent.

- I et krevende logistikkmarked er netthandelen et viktig vekstområde. Vi er allerede den suverene Norgesspesialisten, og veksten kommer nå hovedsakelig fra den nordiske virksomheten, sier Mejdell.

Vellykket omstilling i postvirksomheten

Posten Norge oppnådde i 2015 en leveringskvalitet på A-post over natt på 85,4 prosent. Dette var høyere enn konsesjonskravet.

I 2015 falt adresserte brevvolum med 6,4 prosent, og volumnedgangen forventes å tilta fremover. Årsaken er overgangen til digitale løsninger i både privat og offentlig sektor. I 2016 skal stat og kommuner som hovedregel kommunisere digitalt med innbyggerne. Posten Norge tilbyr innbyggerne en sikker, gratis digital postkasse, Digipost.

- Vi ser at fallet i brevmengden tiltar i styrke, mens det er en økning i antall brukere av Postens Digipost. Stadig flere tar i bruk Postens Digipost og vi har allerede 600 000 brukere, sier Mejdell.

Posten møter utviklingen med fallende brevvolumer med å tilpasse tjenestetilbudet og omstille virksomheten. Det har bidratt til å opprettholde god inntjening i postsegmentet.  Fra mars avvikles brevomdeling på lørdager.  Som et neste nødvendig tiltak har Posten foreslått overfor Samferdselsdepartementet å slå sammen A- og B-post til en to-dagers brevstrøm fra 2017.

- Vi har lyktes godt med å tilpasse oss utviklingen og endrede kundebehov ved å omstille i tide og samarbeidet godt med våre tillitsvalgte. Omstillingsbehovet vil ikke bli noe mindre fremover. Det er viktig at vi klarer å ligge i forkant. Kommer vi på etterskudd, risikerer vi et oppdemmet omstillingsbehov, sier Mejdell.

Rekordlavt sykefravær og rekordhøy trivsel

Sykefraværet i Posten fortsatte sin positive utvikling, og ble rekordlave 6,0 prosent i 2015. Dette er en forbedring med 0,3 prosentpoeng i forhold til 2014.  Samtidig er medarbeidertilfredsheten i 2015 rekordhøy med 80 poeng, på en skala fra 1 til 100.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen