Posten Norge vokser utenfor Norge

Posten Norge vokser utenfor Norge

Posten Norges resultat 1. halvår 2016 viser at konsernet opprettholder omsetning på nivå med samme periode i fjor. En økende andel av inntektene kommer fra aktiviteter utenfor Norge.

  • Logistikk
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Driftsinntektene i 1. halvår 2016 var 12 406 mill. kroner. Justert resultat (EBITE) var 221 mill. kroner, som er en nedgang på 93 mill. kroner sammenlignet med 1. halvår i fjor. EBITE for 2. kvartal ble 203 mill. kroner, som er en økning på 121 mill. kroner fra 2. kvartal i fjor.

- Fremgangen i 2. kvartal skyldes at påsken i år falt i første kvartal. Konsernet har gjennomført en rekke kostnadsbesparende tiltak.  Disse har gitt effekter fra 2. kvartal, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Øker i utlandet

Konsernets virksomhet utenfor Norge hadde samlede driftsinntekter på 4 706 mill. kroner i 1. halvår 2016, som var 473 mill. kroner, eller 11,2 prosent, høyere enn i tilsvarende periode 2015. Omsetningen utenfor Norge sto for 37,9 prosent av konsernets samlede inntekter, mot 34,1 prosent i 2015. Samarbeidet mellom Bring og Danske Fragtmænd skal videreutvikles fremover med fokus på internasjonalt gods inn og ut av Danmark.

Netthandel fra private fortsatte å øke. Konsernet hadde en vekst i samlet e-handelsvolum på 11 prosent de seks første månedene i år. Sterkest vekst var det i netthandelen fra utlandet.

Færre brev

Adressert brevvolum falt i 1. halvår med 10,6 prosent i Norge som følge av økt digitalisering. Størst var nedgangen fra bank og finans med 21 prosent, mens offentlige avsendere hadde en nedgang på 13 prosent.

Postens leveringskvalitet i 1.halvår for A-post fremme over natt var 87,4 prosent. 2,4 prosentpoeng bedre enn konsesjonskravet.

Mer digitalt

Mange virksomheter har knyttet seg til sikker digital postkasse, der Postens Digipost er det foretrukne valget for over 900.000 privatpersoner.

Som et ledd i å videreutvikle tjenestetilbudet og øke kundemassen innenfor digitale tjenester, har konsernet i juli gått inn som majoritetseier i det digitale designbyrået Netlife Research.

Sykefraværet siste 12 måneder var på 5,9 prosent, en forbedring på 0,2 prosentpoeng i forhold til foregående 12 måneders periode.

SYSTEM/ 9. april 2019

Lanserer smart og sikkert styresystem som styrer alt utstyr på lastebilen

Etter et par år med utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem MC3 nå klart til lansering. Systemet er utviklet for mykere, sikrere og mer intuitiv styring av både plog, høvelblad, spreder og tippflak. MC3 er bygd for fjernsupport; via mobilnettet kan man koble opp styresystemet og få teknisk support, uavhengig av hvor man befinner seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og ledende maskinsikkerhetsstandarden, EN ISO 13849, og er dermed et av de sikreste styringssystemene på markedet for veivedlikeholdsprodukter. Les hele saken

LOGISTIKK/ 8. april 2019

Satser på bærekraftig vekst

Dachser rapporterte en betydelig vekst også for 2018. Logistikkleverandøren økte nettoomsetningen med 5,5 prosent til 5,57 milliarder euro. I likhet med året før økte antall forsendelser med 2,5 prosent, til 83,7 tonn, og antall tonn økte med 3,0 prosent, til 41,3 tonn. Med totalt 30 609 ansatte, en økning på 1511 fra året før, er Dachsers arbeidsstyrke større enn noen gang. Les hele saken

Til toppen