Posten og Bring med ny logistikksenter i Tromsø

Posten og Bring med ny logistikksenter i Tromsø

Posten og Brings nye logistikksenter i Tromsø skal ligge på havna i Breivika. Både Posten Norge, Tromsø kommune og Tromsø havn ser med glede på etableringen.

  • Logistikk
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

[img id="1"]

Styret i Posten Norge besluttet i juni å investere 270 millioner kroner for å samlokalisere all virksomhet i Tromsø. Flere tomtealternativer har vært vurdert, og konsernet er nå kommet til enighet med Tromsø Havn om at logistikksenteret skal legges i Breivika nord for Tromsø sentrum. Deler av tomten skal fylles ut i sjøen, og tomten skal delvis kjøpes og delvis festes.

- Dette er en stor dag for Posten og Bring. Med tomten på plass, kan vi gå i gang med å bygge en topp moderne terminal. Det gir våre kunder et bedre tilbud, våre medarbeidere en mer attraktiv arbeidsplass, og bidrar til at konsernet oppnår våre ambisiøse miljømål, sier distriktssjef Torstein Stormo i Posten Norge.

Fornøyd byrådsleder

Også byrådsleder Kristin Røymo i Tromsø kommune er glad for etableringen:

[img id="2"]

- Posten har alltid vært viktig for oss, og både for byen og for havna er det positivt at Posten-konsernet satser her. Også Tromsø kommune er opptatt av miljøet, og vi er helt avhengig av at bedrifter som Posten går foran, sier hun.

Skal stå klar i 2017

Byggestart for Postens og Brings logistikksenter er planlagt til andre halvår i 2016, og åpning vil bli i 2017. Bygningen blir på 12.000 kvadratmeter, og blir arbeidsplass for rundt  315 medarbeidere. De kommer fra dagens postterminal på Langes, Bring-terminalen i Breivika noen hundre meter unna den nye tomten, og distribusjonsenheten i Tromsdalen.

Den nye terminalen vil gi 150.000 færre kjøre kilometer med bil hvert år.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen