Produktpresentasjon av to verdenspremierer
(Illustrasjon: LogiMat)

Produktpresentasjon av to verdenspremierer

13.–15. mars 2018 er det igjen duket for LogiMAT i Stuttgart – den 16. internasjonale fagmessen for intralogistikkløsninger og prosesstyring. Under mottoet "YOUR CONNECTION TO SUCCESS" presenterer Jungheinrich nyskapende og effektive løsninger for de besøkende.

  • Lager
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Jungheinrich er i 2018 igjen største utstiller på LogiMAT. Under mottoet «YOUR CONNECTION TO SUCCESS“ presenterer intralogistikkonsernet nyskapende og effektive løsninger omkring utfordringene ved Industry 4.0  fra 13.–15. mars i Stuttgart (rett ved flyplassen). Med totalt 924 kvadratmeter øker Jungheinrich sitt totale utstillingsområde med cirka 15 prosent sammenlignet med fjoråret.

Produkter og løsninger på tre områder

Jungheinrich presenterer sitt brede sortiment av produkter og løsninger i messehall 9, fordelt på totalt tre områder. Her kan de besøkende oppleve den sammenkoblede verden av intralogistikk bestående av trucker, logistikksystemer og programvare fra én og samme leverandør. For første gang stiller Jungheinrich utelukkende ut trucker med litiumionbatterier. Hertil hører også smalgangs-/kombitrucken EKX 516, som fra og med 2018 er tilgjengelig som helautomatisert førerløst transportsystem.

To verdenspremierer

Til messestart klokken 09.30 den 13. mars har Jungheinrich annonsert presentasjonen av to verdenspremierer. Det Hamburg-baserte intralogistikkonsernet lover med dette å heve effektiviteten og produktiviteten på lageret til et helt nytt nivå. Utover det presenterer Jungheinrich den nye trekkvognen EZS 7280 og plukktrucken ECE med den nye fjernbetjente løsningen easyPILOT Follow. Begge produkter er nominert til årets IFOY-Award.    

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen