Rangert som en av verdens beste arbeidsplasser i 2018
(Foto: DHL)

Rangert som en av verdens beste arbeidsplasser i 2018

DHL har blitt rangert som en av verdens beste arbeidsplasser i 2018 av Great Place to Work®

  • HMS
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

DHL Express, verdensledende innen logistikk og ekspresslevering, har i 2018 blitt anerkjent som det sjette beste arbeidsstedet i verden i en arbeidsgiverrangering fra Great Place to Work® og FORTUNE. Hvert år vurderer det globale analyse- og konsulentfirmaet Great Place to Work® arbeidserfaring fra ansatte gjennom et sertifiseringsprogram. I 2018 deltok mer enn 7.000 organisasjoner i undersøkelsesprosessen, som representerte stemmene til 12 millioner ansatte over hele verden. Fra denne gruppen er 25 valgt til verdens beste arbeidsplasser. Kriteriene bygger på tillit, analyse av forholdet mellom ansatte og ledelse, andre ansatte og deres jobber.

– I DHL Express bygger vi vår forretningsstrategi rundt våre motiverte ansatte, sier Ken Allen, CEO DHL Express.

– Vi mener at å motivere de ansatte resulterer direkte i kundetilfredshet og lojalitet, som gir suksess for virksomheten. Våre mer enn 100.000 ansatte er den største ressursen vi har. Det er derfor fantastisk å se at vår investering i våre medarbeidere viser en bærekraftig effekt.

– Vår HR-strategi ser helhetlig ut over hele verden, sier Regine Buettner, Executive Vice President HR, Global & Europe, DHL Express.

– Vi etablerer en «kunden først-tankegang» i hele organisasjonen, og sørger for at vi møter våre medarbeiders behov, slik at de har sin beste dag på jobb hver dag. ‘Respekt og resultat’ er prinsippet som styrer våre handlinger og beslutninger, det reflekterer at når vi etablerer et tillitsfullt arbeidsmiljø, opprettholder vi også en høy ytelse. En kultur av engasjement og anerkjennelse skjer ikke automatisk, den må bygges opp over tid. HR har en strategisk og rådgivende rolle, det krever at våre ledere aktivt skal forme denne kulturen og få våre ansatte til å leve det ut i den daglige virksomheten.

– Gratulerer med verdens beste arbeidsplasser! Det er en stor utfordring å bygge en høy tillitskultur som er positiv for ansatte i mange land over hele verden. Disse organisasjonene har dristige ledere som har tatt denne utfordringen - de viser millioner av organisasjoner over hele verden at det er mulig og ønskelig å skape et flott sted å jobbe for alle, sier Great Place to Works administrerende direktør, Michael Bush.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen