Regjeringen oppretter nytt forum for norsk veitransportnæring
(Foto: Henrik Jonassen / SD)

Regjeringen oppretter nytt forum for norsk veitransportnæring

- Det er et klart mål å sikre konkurranseevnen til norsk transportnæring. Det er viktig for å sikre investeringer og rekruttering. Vi har allerede i dag et godt samarbeid med bransjen. Nå ønsker vi å formalisere det med et eget veitransportforum. Målet er å få en fortløpende skildring av situasjonen i veitransportmarkedet og å få vite hvilke utfordringer næringen og arbeidstakerene står overfor i det daglige, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Det nye veitransportforumet skal møtes 3-4 ganger i året. Deltakerne skal komme med innspill til mulige tiltak innenfor dagens regelverk og bidra til utvikling av nye regler på veitransportområdet.

Det første møtet i forumet ble holdt 13. desember, hos Samferdselsdepartementet. Tema var EU-kommisjonens mobilitetspakker, der sosiale retter og like arbeidsvilkår for næringen er sentralt.

- Norge er med i Road Alliance sammen med en rekke andre land i Europa for å kjempe for bedre trafikksikkerhet, ryddigere regler rundt kabotasje, og krav om sosiale retter for å bedre arbeidsvilkårene og fremme likere konkurransevilkår i veitransportnæringen. Dette er også sentrale temaer i mobilitetspakkene EU jobber med for tiden. Det var derfor naturlig emne å ta opp på det første møte i gruppen, sier Solvik-Olsen.

Vedtak som styrker regelverket og kontrollaktiviteten 

Regjeringen har gjort en rekke vedtak som styrker regelverket og kontrollaktiviteten for transportnæringen Kontrollnivået er kraftig økt og kontrollørene har fått tilgang til digitale hjelpemidler. Regjeringen har mellom annet innført strengere krav til vinterdekk, åpnet for bruk av hjullås, bedre kontroll av vinterutrusting og mulighet for å holde tilbake kjøretøy som ikke tilfredsstiller norske krav.

Fra næringen deltar Spekter, NHO Logistikk og Transport, NHO Transport, Norges Lastebileier-Forbund, Norges Transportarbeiderforbund og Yrketrafikkforbundet i forumet. På det første møtet, deltok Arbeids- og sosialdepartementet og Veidirektoratet, i tillegg til Samferdselsdepartementet.

I andre møte vil andre myndigheter og organisasjoner delta ved behov.

SAMFERDSEL/15. mai 2019

El-ferger bedre enn bro og tunnel?

– Det er grunn til å reise spørsmålet om hvorvidt el-ferger kan være et bedre alternativ enn kostbare broer og tunneler i tiden som kommer. Se bare på den såkalte «fergefri» kystvegen fra Stavanger til Trondheim. Det kan kanskje finnes bedre alternativer. Les hele saken

LOGISTIKK/14. mai 2019

Oslo City Hub er åpnet

Logistikkleverandøren DB Schenker åpnet 8. mai sitt første distribusjonssenter for utslippsfri distribusjon i Oslo, den nye Oslo City Hub. Den sentralt beliggende nye terminalen vil redusere CO2-utslippene av by distribusjon med 80% ved hjelp av elektriske biler og e-sykler. Oslo City Hub er en del av Electric City, Oslo by sin feltaktivitetssatsing knyttet til byens status som Europas Miljøhovedstad 2019. Les hele saken

KJØRETØY/13. mai 2019

Populær modell blir igjen tilgjengelig i Norge

Volvo lanserer nå det ekstra store Globetrotter XXL førerhuset som første gang ble tatt frem for Australia i 2008. Dette ble tilgjengelig på Volvo FH i 2009 og det ble totalt levert 159 FH med XXL – førerhus i FH Classic-serien i Norge den gangen. Nå lanseres dagens Volvo FH-modell med det spesielle førerhuset. Les hele saken

Til toppen