Rekordhøy trivsel i Posten

Rekordhøy trivsel i Posten

Til tross for store omstillinger og nedbemanning, trives de ansatte i Posten Norge bedre enn noensinne og er mindre og mindre syke.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

I 2015 svarte 82 prosent av medarbeidernes på konsernets organisasjonsundersøkelse. Den viste en tilfredshet på rekordhøye 80 poeng (på en skala fra 1 – 100) og at medarbeidertilfredsheten i Posten har steget gradvis år for år fra 61 poeng da undersøkelsen startet i 2001.

- Dette er tidenes beste resultat for konsernet og et resultat som få andre store, sammenlignbare virksomheter kan måle seg med. Det er ganske utrolig. Man skulle nesten ikke tro det var mulig, med tanke på at Posten Norge har gjennomført store omstillinger og redusert bemanningen med rundt 1000 ansatte hvert år, de siste årene, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Flere på jobb

Parallelt med økende trivsel, synker sykefraværet i Posten Norge. Siden 2006 har konsernet gjennomført et omfattende arbeid for å få ned sykefraværet, og ført til en nedgang i perioden fra 9,2 prosent til 6,0 prosent i 2015.

Det betyr 559 flere medarbeidere på jobb i dag sammenlignet med inngangen til 2006.

- Jeg mener suksessfaktorene er godt teamarbeid og langsiktig jobbing med sykefravær. Det er meget tilfredsstillende å se at valgene vi tok for mange år siden, nå gjør at de ansatte trives godt og har lavere sykefravær. Vi har mange ildsjeler i konsernet som lever for å levere og som finner nye veier for å løse kundenes hverdagsproblem, sier Mejdell.

Har spart én milliard

I tillegg til at lavere sykefravær betyr flere medarbeidere på jobb, innebærer det også store økonomiske besparelser for konsernet. Siden 2006 har Posten Norge spart over 1 milliard kroner som følge av redusert sykefravær og færre skader.

I tillegg til lavere sykefraværs- og skadekostnader, er kostnadene til pensjons- og forsikringsavtaler redusert kraftig. Dette utgjorde til sammen en besparelse på 223 millioner kroner i 2015.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen