Rekordinteresse for klimarelatert konferanse i Oslo

Rekordinteresse for klimarelatert konferanse i Oslo

Verdens fremste forskere innen karbonfangst, -transport og -lagring (CCS) var samlet på Soria Moria hotell og konferansesenter i Oslo. Konferansen var fullbooket, og det var satt opp venteliste for å kunne delta.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Jeg er svært stolt over å ønske så mange ledende CCS-forskere velkommen hit til Soria Moria i dag. Uten teknologiene dere utvikler, når vi ikke klimamålene fra Paris, sier leder for CLIMIT-programmet Hans Jørgen Vinje.

[factbox id="1"]

Trenger fortsatt teknologiutvikling for å få kostnadene ned

I år vil CLIMIT fokusere på sin nye programplan og vise hvordan norsk og internasjonal forskning bidrar til at CCS kan tas i bruk i stor skala og på denne måten bidrar til å realisere et av de viktigste klimatiltakene verden kjenner til. Norge har ambisjon om å realisere et fullskala CCS-prosjekt i 2022 og ligger med dette an til å få den første fullskala CCS-verdikjeden i Europa.

– Langsiktig forsknings- og utviklingsarbeid støttet av CLIMIT har gjort dette mulig. Da CLIMIT ble startet opp i 2005 var målet å få fram bedre og mer bærekraftig teknologi for fangst, transport og lagring av CO2. De mest modne teknologiene er nå klare til å tas i bruk, men vi trenger fortsatt teknologiutvikling for å få kostnadene ned, sier Vinje.

Et av de tre viktigste klimatiltakene

CLIMIT SUMMIT er blitt en viktig møteplass for fagfolkene i verden som arbeider med CCS. I år har blant annet CCS-ledere fra det amerikanske energidepartementet (DoE), EUs Zero Emission Platform og EUs forskningsprogram ACT ønsket å komme til Norge. Årets program vil blant annet inneholde presentasjoner fra CLIMITs prosjektportefølje, som blant annet inkluderer selskapene Aker Solutions, GE, InflowControl, NORSAR og SINTEF. Det forventes nærmere 260 deltakere fra forskning, næringsliv og offentlige institusjoner på årets #SUMMIT2017.

CCS er et av de tre viktigste klimatiltakene vi kjenner til, i tillegg til fornybar energi og energieffektivisering. Ifølge IEA og FNs klimapanel er CCS helt essensielt for å nå klimamålene man ble enige om i Paris.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen