Rekordmange anløp av norske skip

Rekordmange anløp av norske skip

I 2017 stod norske skip for nær 125 000 anløp i norske og utenlandske havner, som utgjør en økning på 17 prosent fra 2016. Dette er det største anløpstallet som er registrert siden statistikken startet i 2004.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Målt i anløpt bruttotonnasje økte volumet på norske skips anløp til 2,2 milliarder bruttotonn, viser statistikken Skipsanløp i norske og utenlandske havner. Dette gir en økning på 27 prosent fra 2016 til 2017.

Skip registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) hadde nærmere 64 600 anløp med en samlet anløpt bruttotonnasje på 909 millioner bruttotonn. Norskkontrollerte skip i utenlandske skipsregistre sto for 60 500 anløp, med en samlet anløpt bruttotonnasje på 1 264 millioner bruttotonn.

 

Storbritannia har flest norske anløp

Norske skips anløp til utenlandske havner sier noe om hvilke land som er våre viktigste maritime handelspartnere. Disse landene hadde flest anløp av norske skip i 2017:

- Storbritannia med 10 302 anløp

- Nederland med 6 139 anløp

- USA med 4 312 anløp

- Danmark med 3 904 anløp

- Tyskland med 3 784 anløp 

 

Mest anløpt bruttotonnasje i USA

Målt i bruttotonnasje var det disse landene som hadde størst volum på anløpene fra norske skip i 2017:

- USA med 172 millioner anløpte bruttotonn

- Kina med 142 millioner bruttotonn

- Singapore med 95 millioner bruttotonn

- Storbritannia med 95 millioner bruttotonn

- Brasil med 86 millioner bruttotonn

 

Travlere for norskregistrerte skip i utlandet

Samlet sett anløp skipene registrert i NOR og NIS flere ganger i utlandet i 2017 enn året før. Det er imidlertid stor variasjon fra verdensdel til verdensdel. I Oseania økte anløpene fra norskregistrerte skip med over 88 prosent til 1350 anløp i 2017, mens anløpene til havner i Nord- og Mellom-Amerika og Afrika falt med henholdsvis 5 og 12 prosent til 3460 og 1480 anløp.

 

Norskregistrerte skip anløp som vanlig flest ganger i vår egen verdensdel. Norske skips 52 160 anløp i europeiske havner i 2017 var 23 prosent flere enn året før. 36 300 av disse anløpene var til norske havner. Dette tilsvarer rundt 70 prosent av norskregistrerte skips samlede anløp i Europa.

Antall norskregistrerte skip i aktivitet økte i 2017. I alt ble det registrert anløp med 988 norskregistrerte skip som hadde en samlet bruttotonnasje på 17,4 millioner i 2017. Det innebærer en økning på 40 skip og 324 000 bruttotonn fra 2016. 

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen