Rekordvekst i containertrafikken
(Foto: KTM Shipping)

Rekordvekst i containertrafikken

I 2017 opplevde Karmsund Havn et rekordår, hvor spesielt containersegmentet opplevde en sterk vekst. Totalt passerte det 28.000 TEU (20ft containere) over kai i 2017, en økning på hele 34 prosent sammenliknet med 2016.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Etter årets fire første måneder, kan Karmsund Havn melde om en solid start på 2018.

– Sammenlignet med samme periode 2017, ser vi en økning på hele 29,6 % innen containertrafikken. Over 10.400 TEU har passert over kai i første tertial. Den optimistiske prognosen for 2018 var en økning på 25%, og det er motiverende å se at dette er godt innenfor rekkevidde. Karmsund Havn vil i løpet av sommeren anskaffe ny havnekran, som blant annet vil bli benyttet på containerterminalen.

– Karmsund Havns utvikling innenfor containermarkedet er meget tilfredsstillende. Veksten ligger over prognosene og dersom trenden holder ut året, vil vi passere 40.000 TEU (containere) i år. Regionen har et næringsliv i kontinuerlig vekst, med høy aktivitet, kombinert med at rederiene og vareeierne stadig velger å flytte mer gods over fra vei til kjøl. Det er svært positivt at short sea (intra europeisk last) øker betydelig, det betyr at en lykkes med å overføre gods fra vei til kjøl, og samtidig fjerne langtransport fra veinettet, uttaler Havnedirektør Tore Gautesen.

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

Til toppen