Rent vann med ren transport

Rent vann med ren transport

Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten har inngått ny rammeavtale om intern transport med Dønn grønn. De grønne budbilene fikk toppkarakter på miljøvennlig transport.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

På kort tid har budbiltjenesten Dønn grønn inngått mange avtaler om miljøvennlig transport i Oslo Nå har også Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune inngått ny rammeavtale med budbilene om intern transport i etaten. Tidligere har Skatteetaten inngått avtale med de grønne budbilene.

– Vi er selvfølgelig veldig fornøyd med at Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har valgt oss. Spesielt hyggelig er det at de har lagt vekt på at vi har en tjeneste som består av bare elektriske biler, sier daglig leder Per-Jørgen Melnes i Transport-Formidlingen SA som står bak Dønn grønn.

Oppdraget består av intern frakt av vannprøver og post, pakker og rekvisita mellom etatens forskjellige vann- og renseanlegg samt kontorene. Avtalen ble signert rett etter påske og trer i kraft umiddelbart.

I gjennomgangen av tilbudene fra flere leverandører blir Dønn grønns tilbud vurdert bedre enn de andre tilbyderne på alle punkter. Avtalen er tildelt etter en vurdering av kvalitet og pris. I vurderingen av kvalitet var miljø en viktig faktor. 

Miljøvennlige budbiler

Dønn grønn er etablert av Transport-Formidlingen SA, som har 70 års erfaring innen transportbransjen. Dønn grønn har allerede 10 budbiler som skal frakte varer inn og ut av Oslo på en miljøvennlig måte.

– Vi må tenke miljøvennlig. Som en stor aktør i transportbransjen er det helt naturlig at vi leter etter løsninger som gjør vår virksomhet bedre for omgivelsene, sier Per-Jørgen Melnes i Transport-Formidlingen SA.

De nye budbilene er blitt godt mottatt etter oppstarten i desember.  Avtalen med Vann- og avløpsetaten er bare en av flere med stort aktører som vil gjøre de nye budbilene meget synlige i bybildet.

– Vi må gjøre det vi kan for å utforske mulighetene til å endre bransjen og finne gode løsninger. Som alle andre bransjer må vi tilpasse oss endrede krav fra omgivelsene. Løsningen på utfordringene med miljøet er at vi endrer miljøfokuset. Budbilene Dønn grønn er er et viktig steg, men vi følger også nøye med på utviklingen når det gjelder tyngre kjøretøy også, sier Melnes.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen