Riktig å legge bilavgiftene på utslipp

Riktig å legge bilavgiftene på utslipp

I forslaget til statsbudsjett 2017 fortsetter dreiningen av kjøpsavgiftene på bil fra motorrom til utslipp.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- Nyere, tryggere og mer miljøvennlige biler på veiene er viktig for klimaet og trafikksikkerhet, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF, Norges Automobil-Forbund. - Dreiningen til å legge avgift på utslipp i stedet for bilens motorkraft, vil på sikt føre til nedgang i klimautslippene fra den norske bilparken.

Regjeringen fortsetter å fase ut vekt- og effektkomponentene i engangsavgiften i årets statsbudsjett. Samtidig justeres CO2-avgiften i kjøpsavgiftene på bil. NAF har lenge vært en pådriver for at det er bilens utslipp som bør avgiftsbelegges. Samtidig har vekt-komponenten mye å si for å gjøre de mest trafikksikre bilene billigere. Derfor er det bra at denne reduseres.

Forurenser skal betale

Salgstallene for nye biler for 2016 viser at det fortsatt er noe vei å gå før man når klimamålene for utslipp fra vegtrafikken.

- Bilene som selges i dag vil leve lenge på norske veier. Da er det viktig at de modellene som slipper ut minst, er mest attraktive på pris også i dag. Nå skal vi se på detaljene i hvordan dette forslaget slår ut. Det er viktig at prinsippet om at forurenser skal betale også vises i bilsalget, sier Skjøstad.

Økte drivstoffavgifter

Som varslet økes veibruksavgiften på bensin med 15 øre/ l og diesel med 35 øre/ l. Dette skal kompenseres med blant annet om lag 12 % redusert årsavgift, noe NAF støtter.

- Da kan den enkelte betale avgift kun for den perioden bilen er i bruk, sier Skjøstad.

Kunne også økt vrakpanten

Det foreslås ingen endring i vrakpanten, ei heller tilskudd til vraking av de eldste bilene i neste års budsjett.

- Gjennomsnittsalderen for bilparken i Norge har stått stille på 10,5 år de siste fire årene. Det er nødvendig å få de eldste og mest forurensende bilene bort fra veiene. De rødgrønne doblet i sin tid vrakpanten, de kunne de blåblå også gjort, mener Skjøstad.

SYSTEM/ 9. april 2019

Lanserer smart og sikkert styresystem som styrer alt utstyr på lastebilen

Etter et par år med utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem MC3 nå klart til lansering. Systemet er utviklet for mykere, sikrere og mer intuitiv styring av både plog, høvelblad, spreder og tippflak. MC3 er bygd for fjernsupport; via mobilnettet kan man koble opp styresystemet og få teknisk support, uavhengig av hvor man befinner seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og ledende maskinsikkerhetsstandarden, EN ISO 13849, og er dermed et av de sikreste styringssystemene på markedet for veivedlikeholdsprodukter. Les hele saken

Til toppen