Ruller raskt ut småpakker med sykkel

Ruller raskt ut småpakker med sykkel

-Det er effektivt å levere småpakker med sykkel der det ikke er lov å kjøre bil – da kan en sykle helt fram til døra i stedet for å gå fra parkeringsplass.

  • Logistikk
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Det sier Thomas Aleksander Sandboe-Andersen som startet med å levere varer med sykkel i stedet for varebil i starten av juni.

Statens vegvesen, Oslo kommune og DHL Express samarbeider om et prøveprosjekt der tre el-lastesykler skal hente og bringe varer fra en mikroterminal på Aker brygge i Oslo. Kort vei mellom terminal og kunder gjør det effektivt å fylle lastesyklene på nytt.

Lastesykler har stort potensiale

Lastesykler passer perfekt til å frakte småpakker, som utgjør rundt en fjerdedel av vareleveranser i byer. Bare i Oslo sentrum er det 20 millioner leveranser med varebiler og små lastebiler i løpet av ett år. Dersom en fjerdedel av dette leveres med sykkel, vil det bidra til mindre trafikk og utslipp.

Stiller miljøkrav til leverandører

En ny klimaundersøkelse blant næringsdrivende i Oslo viser at bedrifter er positivt innstilt til det grønne skiftet. Hele syv av ti tar hensyn til miljø og klima i bedriftens strategi, og halvparten av de spurte stiller klima- og miljøkrav til leverandører.

Helt fram til døra når en vil

– I mange gater får en bare levere varer innenfor visse klokkeslett eller en må parkere et stykke unna kunden og må gå et stykke. Med sykkel kommer vi helt fram til døra når som helst, sier Andersen.

Han forteller at det er plass til 70-80 kolli på varesykkelen. For det meste leverer de dokumenter og småpakker.

-Det har gått veldig fint, og vi kommer raskt fram uten å bli slitne med elsykkel. Er det litt større ting har vi varebil i bakhånd.

Vil ha blinklys

Sandboe-Andersen har ikke syklet så mye tidligere, men sier det går fint å sykle i bygatene. Det har ikke vært noen problemer i trafikken foreløpig. -Men når en sykler med så stor sykkel kan det være vanskelig å se at vi rekker ut armen når vi skal svinge. Vi vil derfor montere på blinklys, slik at det blir sikrere, sier Sandboe-Andersen.

Rullende turistattraksjon

-Både kunder og folk i gata synes det er kult at jeg leverer pakker med sykkel. Mange turister vil også ta bilder eller spør om veien, så jeg føler meg litt som en turistattraksjon, sier Petter Sandboe-Andersen – som er fornøyd med sommerjobben.

– Vi håper at lastesyklene blir positive innslag i bytrafikken, og at vi får kunnskap om miljøvirkninger av små, bynære terminaler.

Det sier Toril Presttun i Statens vegvesen som leder et forsknings- og utviklingsprogram for bylogistikk, Dette skal bidra til attraktive byer med lave klimagassutslipp, effektive løsninger for næringslivet og god livskvalitet.

 

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen