Saga Subsea utvider på Killingøy offshore & subseabase
(Foto: Birger Hovland)

Saga Subsea utvider på Killingøy offshore & subseabase

Saga Subsea AS har siden etableringen i 2011 vært en viktig aktør på Killingøy offshore & subseabase. Gasellebedriften har hatt vekst helt siden oppstarten, og underbygger nå sin offensive satsning ved å inngå en 10 års avtale med Karmsund Havn IKS, om leie av Hall C på Killingøy.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Hallen inneholder 200m2 kontorareal, 870m2 verkstedhall og 200 m2 uteareal mot sjøsiden, i forkant av hallen. Hallen er en av de best utstyrte industrihallene på Killingøy. Selskapet har fra før et leieforhold i Hall A i tillegg til noe uteareal på Killingøy, der leieavtalen for Hall C kommer i tillegg til dette.

– Saga Subsea AS har fått fotfeste som en komplett leverandør av service til subsea- og offshoreaktørene. Vi har opplevd vekst siden oppstarten, og mener dette skyldes vårt oppriktige ønske om å kunne bidra til at våre kunder og Norsk offshore og subseavirksomhet skal være konkurransedyktig både nasjonalt og internasjonalt. Når vi nå inngår avtale om ytterligere arealer på Killingøy, er dette for å rigge oss for ytterligere vekst, og fordi vi anser Killingøy som et strategisk viktig sted å satse ut i fra, sier Managing Director i Saga Subsea, Einar Tollaksvik.

– Å inngå en ti-års kontrakt er svært viktig for Karmsund Havn, dette gir oss forutsigbarhet for videre vekst på Killingøybasen. Vi registrerer at markedet bedres etter noen tøffe år og at det er viktig å tilrettelegge for aktører som ønsker og har mulighet til å ekspandere. Vi setter stor pris på samarbeidet med Saga Subsea og ser frem til å tilrettelegge med fremtidsrettet infrastruktur for selskapets videre vekst, sier eiendomssjef Erik Enersen i Karmsund Havn.

– Killingøy Offshore og Subseabase er strategisk viktig for regionens utvikling innen subseamiljøet ettersom bransjens ledende selskaper er etablert her. Karmsund Havn er svært glade for at Saga Subsea ytterligere befester sin viktige posisjon på basen. Selskapet er offensive, og trekker mye aktivitet inn til Killingøy, til glede for aktørene på basen og hele regionen, sier Havnedirektør i Karmsund Havn Tore Gautesen.

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen