- Dette samarbeidet kobler aktørene i verdikjeden tettere sammen og gir unike muligheter for gjenbruk av data, redusert manuell databehandling og dermed også redusert risiko for feil, sier CEO Øystein Søraas.
- Dette samarbeidet kobler aktørene i verdikjeden tettere sammen og gir unike muligheter for gjenbruk av data, redusert manuell databehandling og dermed også redusert risiko for feil, sier CEO Øystein Søraas. (Foto: Timpex)

Samarbeider om å digitalisere sjømatlogistikken

Programvarehusene Maritech og Timpex digitaliserer samhandlingen mellom eksportør, transportør, fortollingsagent og utvikler sjømatportal som gir full kontroll på logistikken.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Maritech, en leverandør av softwareløsninger til sjømatnæringen og Timpex , en leverandør av softwareløsninger for transport- og logistikkbransjen, har i dag offentliggjort at selskapene har inngått et strategisk samarbeid. Selskapene skal sammen utvikle det som vil bli den mest komplette portalløsningen for sjømateksport. Gjennom portalen kobles aktørene i verdikjeden tettere sammen, og man vil kunne få full kontroll på vareflyten og en vil skape en digital samhandling som øker effektiviteten.

Sammen med pilotkundene Coast Seafood, Cermaq Norway, DB Schenker og med støtte fra Innovasjon Norge utvikles løsninger for både eksportør, transportør og fortolling, som forenes i en felles portal, med full oversikt. Maritech og Timpex sine eksisterende softwareløsninger er utgangspunkt for samarbeidet, og gitt aktørenes solide markedsposisjoner, forventer man at løsningen raskt vil bli godt mottatt av markedet.

- Dette området er en naturlig utvidelse av vårt tjenestetilbud, sier Janne T. Morstøl, CEO i Maritech.

- Våre produkter er skreddersydd for trading av sjømat og i tidligere prosjekter har vi muliggjort sporbarhet fra opprinnelse til sluttkunde i B2B-markedet. Med dette prosjektet utvider vi informasjonsflyten for å inkludere logistikkleverandører, noe som muliggjør digital kommunikasjon mellom sjømateksportører, transportører og fortollingsleverandører.

- Dette samarbeidet kobler aktørene i verdikjeden tettere sammen og gir unike muligheter for gjenbruk av data, redusert manuell databehandling og dermed også redusert risiko for feil. Når man i tillegg får samlet alle data på ett sted, og gjort disse tilgjengelig for alle parter - i sanntid, så får man en helt annen oversikt, kontroll og dokumentasjon. Dette er digitalisering i praksis, sier CEO Øystein Søraas i Timpex.

Prosjektet er fasedelt over 3 år, men gitt de robuste systemene som ligger i bunn, forventer man å ha første prototype klar til test hos pilotkundene allerede til sommeren.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen