- Dette samarbeidet kobler aktørene i verdikjeden tettere sammen og gir unike muligheter for gjenbruk av data, redusert manuell databehandling og dermed også redusert risiko for feil, sier CEO Øystein Søraas.
- Dette samarbeidet kobler aktørene i verdikjeden tettere sammen og gir unike muligheter for gjenbruk av data, redusert manuell databehandling og dermed også redusert risiko for feil, sier CEO Øystein Søraas. (Foto: Timpex)

Samarbeider om å digitalisere sjømatlogistikken

Programvarehusene Maritech og Timpex digitaliserer samhandlingen mellom eksportør, transportør, fortollingsagent og utvikler sjømatportal som gir full kontroll på logistikken.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Maritech, en leverandør av softwareløsninger til sjømatnæringen og Timpex , en leverandør av softwareløsninger for transport- og logistikkbransjen, har i dag offentliggjort at selskapene har inngått et strategisk samarbeid. Selskapene skal sammen utvikle det som vil bli den mest komplette portalløsningen for sjømateksport. Gjennom portalen kobles aktørene i verdikjeden tettere sammen, og man vil kunne få full kontroll på vareflyten og en vil skape en digital samhandling som øker effektiviteten.

Sammen med pilotkundene Coast Seafood, Cermaq Norway, DB Schenker og med støtte fra Innovasjon Norge utvikles løsninger for både eksportør, transportør og fortolling, som forenes i en felles portal, med full oversikt. Maritech og Timpex sine eksisterende softwareløsninger er utgangspunkt for samarbeidet, og gitt aktørenes solide markedsposisjoner, forventer man at løsningen raskt vil bli godt mottatt av markedet.

- Dette området er en naturlig utvidelse av vårt tjenestetilbud, sier Janne T. Morstøl, CEO i Maritech.

- Våre produkter er skreddersydd for trading av sjømat og i tidligere prosjekter har vi muliggjort sporbarhet fra opprinnelse til sluttkunde i B2B-markedet. Med dette prosjektet utvider vi informasjonsflyten for å inkludere logistikkleverandører, noe som muliggjør digital kommunikasjon mellom sjømateksportører, transportører og fortollingsleverandører.

- Dette samarbeidet kobler aktørene i verdikjeden tettere sammen og gir unike muligheter for gjenbruk av data, redusert manuell databehandling og dermed også redusert risiko for feil. Når man i tillegg får samlet alle data på ett sted, og gjort disse tilgjengelig for alle parter - i sanntid, så får man en helt annen oversikt, kontroll og dokumentasjon. Dette er digitalisering i praksis, sier CEO Øystein Søraas i Timpex.

Prosjektet er fasedelt over 3 år, men gitt de robuste systemene som ligger i bunn, forventer man å ha første prototype klar til test hos pilotkundene allerede til sommeren.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen