Samler bransjen på TRANSPORT 2016

Samler bransjen på TRANSPORT 2016

Den store transportmessa har ikke vært arrangert på Lillestrøm siden 2011, men nå er det klart for TRANSPORT 2016. Det skjer i Norges Varemesse fra 9. til 11. juni 2016.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Hovedarrangører for TRANSPORT 2016 er Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Volvo, Scania, og påbyggergruppen i Norsk Industri.

– Det er flott at den norske transportbransjen igjen klarer å finne en felles møteplass. Dette uttaler samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, som i tillegg har bekreftet at han deltar under åpningen av neste års TRANSPORT 2016.

Administrerende direktør Geir A. Mo i NLF er glad for at bransjen igjen har funnet sammen og at det vil bli transportmesse i det flotte anlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm.

– Vår bransje møter store utfordringer med stadig tøffere konkurranse- og rammevilkår. Samtidig står vi foran en tid med uante muligheter. Det er mye opp til oss selv om vi skal øke norske markedsandeler også i årene fremover.

– En skikkelig messe, som bidrar til oppmerksomhet rundt næringen, rekrutteringen og fremtiden for bransjen, i tillegg til at lastebilfabrikantene og påbyggerne får vist seg frem, vil være et viktig og godt bidrag, sier Mo.

Detaljene for neste års messe er ikke klare, men det vil bli et spekket messeprogram og både Frode Neteland i Norsk Scania AS og Erik Engelien i Volvo Norge AS, ser frem til å vise hele sitt brede produktutvalg til transportbransjen.  De to direktørene er beinharde konkurrenter hver eneste dag hele året, men når det gjelder Transport 2016 er de helt enige: Bransjen trenger en slik møteplass!

Administrerende direktør i Norges Varemesse, Siv Lunde Kolrud, er svært glad for at bransjen på nytt finner veien tilbake til Lillestrøm og gleder seg til å fylle hele anlegget med fremtidens transportløsninger.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen