Scaleit skal representere danske Poul Tarp i Norge

Scaleit skal representere danske Poul Tarp i Norge

Scaleit har inngått en avtale med det danske Ingeniørfirma Poul Tarp om å markedsføre og selge deres mobile veie- og registreringsutstyr innenfor det stadig voksende miljøområde i Norge.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Scaleit er valgt som samarbeidspartner da bedriften er meget godt innarbeidet og kjent i det norske marked for industriell veiing. Gjennom sin snart 50-årige historie har Scaleit opparbeidet seg stor ekspertise innenfor mål og vekt og har avdelinger strategisk plassert rundt i Norge med utgangspunkt i hovedkontoret på Skedsmokorset.

Mobile veie- og registeringsløsninger og software løsninger

Scaleit skal ivareta salg av mobile veie- og registeringsløsninger og tilhørende software løsninger, herunder Tarp Office-GTC administrasjonssystem. Utstyret som forhandles er chassis- og kamvekter, RFID utstyr, avviksraportering og datautveksling mellom bil og kunders ERP system. Det er spesiellt områdene industri og dagrenovasjon som i første omgang blir fokusområder.

Dette er typisk renovasjonsbiler som kjører med dagrenovasjon og næringsavfall eller miljøbiler som henter farlig avfall, hvor kravet til bilene i dag er at de har utstyr som er godkjent til kjøp og salg og kan dokumentere bilens daglige produksjon on-line .

Tett samarbeide mellom de to bedrifter

All daglig kundekontakt blir fremover ivaretatt fra alle Scaleits avdelinger, naturligvis den som ligger tettest på kunden. Det er lagt opp til et tett samarbeide mellom de to bedrifter, da de fleste servicefunksjoner vil bli utført i Norge og noen enkelte som for eksempel førstegangs verifikasjon inntil videre vil bli foretatt i Danmark. Scaleit vil ha reservedelslager på Skedsmokorset og utføre reparasjon og vedlikehold fra alle avdelinger i hele landet. Poul Tarp er i dag markedsledende på den danske marked for denne type miljøløsninger og har lenge ønsket å styrke tilstedeværelsen på det norske markedet igjennom en lokal samarbeidspartner. Selskapet kommer gjennom dette samarbeide til å få sitt ønske oppfyllt. Poul Tarp har vært aktive på det norske marked i mange år. Kunder som kan nevnes er BIR i Bergen med en flåte på over 80 kjøretøy. Andre kunder er både transportører og miljøselskaper. Produkter som blir brukt er mobile veiesystemer med og uten RFID og ruteplanlegging, Tarp Office-GTC med tilhørende integrasjon mot fagsystemer. Poul Tarp er også en av verdens førende leverandører av mobile MID godkjente pumpe og registeringsystemer til innsamling av melk.

Scaleit  har i mange år arbeidet med industriell veiing og har opparbeidet seg stor ekspertise innenfor området. Med tilgangen til produkter og software fra Poul Tarp blir produktprogrammet komplett. Gjennom samarbeidet med Poul Tarp blir Scaleit totalleverandør av veieløsninger også til Miljøbransjen. Kundene vil fremover kunne forholde seg til én leverandør som kan skreddersy både hardware og software løsninger etter kundens behov.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen