Scania introduserer en ny generasjon effektive V8-motorer

Scania introduserer en ny generasjon effektive V8-motorer

Scania introduserer en ny generasjon Euro6 V8-motorer i tre forskjellige effektnivåer.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

De nye motorene kombinerer ytelse og sterkt redusert drivstofforbruk, inntil 7-10 prosent, for kunder som kjører med høyere totalvekt, høy gjennomsnittshastighet - eller begge deler. Den nye V8-generasjonen representerer det fremste innen Scanias motorkompetanse og svarer godt til utviklingen av tyngre og lengre kjøretøy for økt transport og miljøeffektivitet.

Ny motorgenerasjon

Den nye motorgenerasjonen omfatter tre effektnivåer, 520, 580 og 650 hestekrefter. Som tidligere, troner Scanias kraftigste V8-motor, 730-versjonen, på toppen av motorhierarkiet. Samtlige av de fire er rettet mot brukere som virkelig har behov i form av styrke, robusthet og produktivitet. De nye V8-motorene kjennetegnes ved tekniske løsninger som bidrar til redusert vekt, økt tilgjengelighet og redusert forbruk.

- I skiftet mot smartere transport, er kjøretøykombinasjoner med høyere totalvekt en viktig faktor. Det er også årsaken til trenden vi ser med økende etterspørsel etter kraftigere lastebilmotorer, sier Alexander Vlaskamp, Senior Vice President, Sales & Marketing, Scania.

Fokus på den laveste CO2-utslipp

Scanias V8-motor har alltid bidratt til effektiv transport med fokus på den laveste CO2-utslipp per tonnkilometer, takket være færre lastebiler som trengs for å utføre en gitt mengde transport. Helt siden Scania introduserte sin første V8 for nesten 50 år siden, har det vært en favoritt blant kunder med høye krav. Det har sikkert vært andre høyprestandamotorer, men ingen har levert krefter, sjarm og robusthet nok til å meisle ut den ikoniske posisjonen Scanias brummende V8-motorer har blant erfarne sjåfører rundt om i lastebilverden. Men i motsetning til andre legender, hviler ikke denne på laurbærene, men fortsetter å utvikle seg og å være i absolutt fremkant i form av produktivitet og kjøreglede.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen