Selvkjørende biler i Norge

Selvkjørende biler i Norge

Under EU-arrangementet Digital Day i Roma signerte Norge sammen med 18 andre land et intensjonsbrev om testing og demonstrasjon av teknologi for selvkjørende biler.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Selvkjørende og kommuniserende kjøretøy er et av EUs hovedtiltak innen teknologiutvikling. Intensjonsavtalen dekker flere områder som er nødvendige for disse bilene skal være sikre, legge til rette for europeisk industriutvikling og fungere på tvers av landegrenser.

Etableres infrastruktur for ekom

Elektronisk kommunikasjon (ekom) med god kvalitet er en forutsetning for å få full effekt av selvkjørende biler. Intensjonsavtalen legger derfor vekt på behovet for mobilt bredbånd som kan håndtere tjenester som er nødvendig for selvkjørende biler, for passasjerene og for ulike typer førerassistanse. Avtalen har også et eget punkt om behovet for at det etableres infrastruktur for ekom langs vei, bane og annen transportinfrastruktur.

Bjørn Grydeland, Norges ambassadør til Italia, signerte intensjonsbrevet på vegne av Norge.

SYSTEM/ 9. april 2019

Lanserer smart og sikkert styresystem som styrer alt utstyr på lastebilen

Etter et par år med utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem MC3 nå klart til lansering. Systemet er utviklet for mykere, sikrere og mer intuitiv styring av både plog, høvelblad, spreder og tippflak. MC3 er bygd for fjernsupport; via mobilnettet kan man koble opp styresystemet og få teknisk support, uavhengig av hvor man befinner seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og ledende maskinsikkerhetsstandarden, EN ISO 13849, og er dermed et av de sikreste styringssystemene på markedet for veivedlikeholdsprodukter. Les hele saken

Til toppen