Selvkjørende biler i Norge

Selvkjørende biler i Norge

Under EU-arrangementet Digital Day i Roma signerte Norge sammen med 18 andre land et intensjonsbrev om testing og demonstrasjon av teknologi for selvkjørende biler.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Selvkjørende og kommuniserende kjøretøy er et av EUs hovedtiltak innen teknologiutvikling. Intensjonsavtalen dekker flere områder som er nødvendige for disse bilene skal være sikre, legge til rette for europeisk industriutvikling og fungere på tvers av landegrenser.

Etableres infrastruktur for ekom

Elektronisk kommunikasjon (ekom) med god kvalitet er en forutsetning for å få full effekt av selvkjørende biler. Intensjonsavtalen legger derfor vekt på behovet for mobilt bredbånd som kan håndtere tjenester som er nødvendig for selvkjørende biler, for passasjerene og for ulike typer førerassistanse. Avtalen har også et eget punkt om behovet for at det etableres infrastruktur for ekom langs vei, bane og annen transportinfrastruktur.

Bjørn Grydeland, Norges ambassadør til Italia, signerte intensjonsbrevet på vegne av Norge.

SOFTWARE/13. juli 2018

Bruker teknologi for å effektivisere flyplassdriften

Etter at Widerøe Ground Handling inngikk avtalen om å overta store deler av bakkevirksomheten til SAS, trengte de et felles støttesystem for å håndtere driften på best mulig måte. Med bistand fra Lexit Group har de kommet frem til en optimal løsning. Les hele saken

ALKOLÅS/11. juli 2018

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer inkludert monteringsanvisning om bruk av alkolås på nye biler innen 2021. Målet er å bidra til å halvere antall dødsulykker i trafikken. Det er bladet Autocar som nylig setter fokus på EUs sikkerhetsliste som består av alkolås, automatisk nødbrems, trøtthetsvarsler, svart boks, automatisk nødblink, intelligent fartsholder, fil-assistent, bedre fotgjengerbeskyttelse, ryggekamera og sensorer, bedre passasjerbeskyttelse og forbedrede sikkerhetsbelter. Les hele saken

KOLLEKTIVTRANSPORT/10. juli 2018

Regjeringen følger opp Nasjonal transportplan med ny handlingsplan for kollektivtransport

– Bedre kollektivløsninger vil gi folk flest bedre mobilitet og større fleksibilitet i hverdagen. I byene kan bedre kollektivløsninger bidra til å gjøre privatbilen overflødig for mange. Derfor har vi prioritert kollektivtransporten høyt i Nasjonal transportplan, og derved kan en rekke byer øke sin lokale satsing på kollektivtrafikk kraftig. Les hele saken

Til toppen