Signerte kontrakten om bygging av grønt flaggskip

Signerte kontrakten om bygging av grønt flaggskip

Kystverkets neste fartøy, OV Ryvingen, er omtalt som etatens grønne flaggskip. Kontrakten om bygging av det miljøvennlige fartøyet ble signert. Det er Fitjar Mekaniske verksted som skal bygge OV Ryvingen, og kontrakten omfatter opsjon på ytterligere ett fartøy.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Transport & Logistikk har tidligere skrevet om Fitjar mekaniske verksted som skal bygge Kystverkets neste fartøy, OV Ryvingen.

– Det er utrolig kjekt å gå videre med fartøyfornyingsplanen vår, med det som nå blir fartøy nummer fire og opsjon for nummer fem. Jeg er glad politikerne har fulgt opp med midler som gir våre folk et godt verktøy til å utføre oppgavene våre. Og så gleder jeg meg også over at det nå er et norskt verft som har fått oppdraget. Det bidrar til at viktige arbeidsplasser langs kysten blir beholdt. Vi håper på et godt samarbeid med verftet for å få et best mulig resultat, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Fitjar mekaniske verksted ligger i Fitjar, sør for Bergen. Verftet leverte de to første fartøyene i Kystverkets fartøyfornyingsplan, OV Utvær (2012) og OV Skomvær (2013). Fartøy nummer tre, OV Bøkfjord (2016), ble levert av danske Hvide Sande Shipyard. Bøkfjord er Kystverkets første hybridfartøy, og de innovative løsningene gjorde at det ble kåret til årets skip i Danmark i 2016.

Miljøhensyn

Nå skal miljøtenkningen tas ytterligere noen steg i løsningene for OV Ryvingen. I tillegg tas erfaringene fra de tre foregående fartøyene med. OV Ryvingen blir blant annet litt lenger, og har i tillegg utstyr som gir større kapasiteter på blant annet kran, og mer tilpasset for hensiktsmessig på arbeid på flytende merker.

Viktigst av alt er det likevel at det er lagt vekt på å videreutvikle hybridløsningen som ble introdusert med OV Bøkfjord. Batteripakken på det nye fartøyet vil være nesten fire ganger så stor som på Bøkfjord, og løsningen legger til rette for svært høy virkningsgrad og hybridfleksibilitet i fremdrift. Batteripakken er på hele 2 Megawatt time (MWh). Ut fra Kystverkets driftsform kan Ryvingen dermed gå på batteri alene i flere timer, og kan lades fra landstrømsanlegg eller forsyne fartøyet med strøm ved kailigge – dersom landstrøm ikke er tilgjengelig.

En annen innovativ løsning er at overskuddsvarmen fra fartøyets hovedmaskin under arbeidsdagen lagres i "thermos". Ved kailigge brukes deretter den opplagrede varmeenergien til oppvarming av mannskapsområde, istedenfor en tradisjonell oljefyrt kjele.

Bygger for fremtiden

– Jeg er ekstremt glad for at vi har fått denne avtalen. Vårt verft bygde jo de to første av de nye multifunksjonsfartøya til Kystverket. I Fitjar Mekaniske AS har vi et slagord som sier "Me byggjer for framtida!", og dette passer godt inn i den tankegangen. Dette er en avansert båt med mange nyvinninger, og vi er stolte og ydmyke over oppdraget. Vi ser virkelig frem til å komme i gang, fastslår verftsdirektør Hugo Strand fra Fitjar Mekaniske AS.

OV Ryvingen er planlagt bygget og utrustet i Norge, og planlagt levering er utgangen av 2018. Som de tre foregående fartøyene er Ryvingen et multifunksjonelt fartøy, og skal uføre oppdrag innen farledsvedlikehold og oljevern. Planen for den nye flåtetilveksten er at den skal gå i tjeneste i det som er region sørøst, fra svenskegrensen til grensen mot Rogaland.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen