Sjåføren glemmes i anbudskonkurranser

Sjåføren glemmes i anbudskonkurranser

- Den eneste arbeidsplassen i en buss, førerplassen, blir ikke ivaretatt når når Ruter og tilsvarende administrasjonsselskap i Norden lager forslag til felles standarder, sier forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet (YTF).

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Hensikten med forslaget, som nå er på høring, er å redusere busselskapenes kostnader gjennom felles standardkrav ved anbudsutlysning som gjelder for by- og forstadsbusser i hovedstedene. Mens det altså fokuseres på økonomi og passasjerenes sikkerhet og komfort, kommer sjåførplassen tydeligvis i annen rekke.

[factbox id="1"]

- Jeg er spesielt overrasket over at det ikke stilles krav om egen alarm- eller nødknapp som er tilknyttet trafikkledelsen eller en vaktsentral. Dette har stor betydning både for sjåførenes og passasjerenes sikkerhet, sier Furøy og legger til at dette lenge har vært et krav fra Yrkestrafikkforbundet.

- YTF har hatt et eget prosjekt (Bedre bussanbud) som nettopp setter søkelyset på sjåførenes sikkerhet og arbeidsforhold. Vi har erfaring for at sjåføren ofte blir en salderingspost i anbudskonkurranser. I jakten på reduserte kostnader, glemmer man at også tekniske krav til kjøretøyet har betydning for sjåførene. Det er eksempelvis ikke likegyldig hvilke kommunikasjonsløsninger som etableres på førerplassen eller hvilke krav som stilles til klimaanlegget på en buss, sier Furøy som understreker betydning av at de ansatte i busselskapene tar disse spørsmålene opp med ledelsen i busselskapene og at de ansatte lar høre fra seg i høringsprosessen, sier Furøy.

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen