Sjøtrafikksentralene er blitt toppmoderne

Sjøtrafikksentralene er blitt toppmoderne

Alle Kystverkets fem sjøtrafikksentraler i Horten, Brevik, Kvitsøy, Fedje og Vardø er blitt modernisert med nye overvåkingssystemer og renoverte lokaler. Fornyingsprosjektet har tatt fem år.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Nå som fornyingsprosjektet er i mål har sjøtrafikksentralene gått fra å ha tre ulike overvåkingssystemer til ett felles og enhetlig system. Med modernisert utstyr og fornyede lokaler er sjøtrafikksentralene enda bedre rustet til å ivareta sjøsikkerhetsberedskap i sine tjenesteområder.

– Dette er en milepæl for oss i moderniseringen av vår sjøtrafikktjeneste, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

– Nye sensorer og nytt operatørsystem gir våre trafikkledere bedre og hurtigere situasjonsforståelse med raskere inngripen som resultat. Dette gir oss et solid fundament å bygge på når vi skal utvide tjenesteområdet og utvikle tjenesten videre, opplyser han.

Brevik sjøtrafikksentral flyttet inn i nytt bygg i forrige uke, mens sjøtrafikksentralene i Vardø, Fedje, Horten og Kvitsøy ble modernisert i henholdsvis 2016, 2016, 2015 og 2014.

Moderne verktøy

I 2016 utførte sjøtrafikksentralene i Sør-Norge samlet nærmere 7000 inngrep i skipstrafikken. Dette tilsvarer ca. 580 inngrep i måneden, eller fem inngrep i døgnet ved den enkelte sjøtrafikksentral. De fleste inngrep er mindre kurs- eller fartsendringer for å avverge uønskede trafikksituasjoner, men med jevne mellomrom gjør sentralene også mer akutte inngrep som er nødvendige for å hindre skipsulykker. For å kunne ta korrekte avgjørelser og ivareta rask og effektiv trafikkavvikling, trenger trafikkledere oppdatert og enhetlig informasjon om trafikkbildet.

Tjenestens nye overvåkingssystem legger til rette for det. Den tekniske løsningen går under navnet C-Scope og er utviklet og levert av Kongsberg Norcontrol. C-Scope er basert på integrasjonsteknologien multi-sensor tracking som gir trafikkledere et helhetlig situasjonsbilde av skipstrafikken. Systemet henter informasjon fra ulike sensorer som radar, skipsidentifikasjonssystemet AIS og VHF kommunikasjon, og analyserer, filtrerer og presenterer trafikkdata i et enhetlig skjermbilde.

– Digitalisering og utvikling går fort og er en konstant prosess. Det nye C-Scope benytter moderne teknologi som gjør oss i stand til å tilby best mulig service for brukerne våre, samtidig som vi kan bidra til sikker og effektiv sjøtransport, sier avdelingsleder Jon Leon Ervik i Kystverkets senter for los og VTS, som har ansvar for teknisk drift og utvikling av sjøtrafikksentraltjenesten.

Det nye systemet støtter trafikklederens oppgaver på en bedre og enklere måte enn før. Sofistikerte alarmer gjør det mulig å identifisere potensielt risikofulle trafikksituasjoner til sjøs raskere og tidligere. Det kan legges inn ulike alarmkriterier som fartøystyper, fart og vindstyrke; forhold som kan være medvirkende faktorer når uønskede trafikksituasjoner oppstår. Systemet er også i stand til å beregne mulige konflikter i trafikkbildet og ankomsttider basert på fartøyets fart og kurs.

Tjenesten skal styrkes ytterligere

En sjøsikkerhetsanalyse utarbeidet av DNV GL for Samferdselsdepartementet i 2014, forespeiler en økning på rundt 41 prosent i mengde skipstrafikk langs norskekysten frem mot 2040. Analysen påpeker at trafikkøkningen vil gi økt risiko for grunnstøtinger og andre ulykker. Styrking av sjøtrafikksentralene er identifisert som et viktig sjøsikkerhetstiltak for å imøtekomme trafikkutviklingen.

Med analysen som bakteppe forbereder Kystverket nå en utvidelse av tjenesteområdet til sjøtrafikksentralene i farvann der sjøtrafikken representerer en relativt høy risiko. Dette utføres på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. I første omgang kan farvannet mellom Fedje og Kristiansund bli innlemmet i tjenesteområdet til sjøtrafikksentralene på Vestlandet. I tillegg jobbes det med å oppgradere tjenestens VHF-systemer og radarer.

– I denne sammenheng har Kystverket startet et godt samarbeid og dialog med flere berørte kommuner. Kystverket opplever stor positivet og velvilje fra kommunene, opplyser Ervik.

SOFTWARE/13. juli 2018

Bruker teknologi for å effektivisere flyplassdriften

Etter at Widerøe Ground Handling inngikk avtalen om å overta store deler av bakkevirksomheten til SAS, trengte de et felles støttesystem for å håndtere driften på best mulig måte. Med bistand fra Lexit Group har de kommet frem til en optimal løsning. Les hele saken

ALKOLÅS/11. juli 2018

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer inkludert monteringsanvisning om bruk av alkolås på nye biler innen 2021. Målet er å bidra til å halvere antall dødsulykker i trafikken. Det er bladet Autocar som nylig setter fokus på EUs sikkerhetsliste som består av alkolås, automatisk nødbrems, trøtthetsvarsler, svart boks, automatisk nødblink, intelligent fartsholder, fil-assistent, bedre fotgjengerbeskyttelse, ryggekamera og sensorer, bedre passasjerbeskyttelse og forbedrede sikkerhetsbelter. Les hele saken

KOLLEKTIVTRANSPORT/10. juli 2018

Regjeringen følger opp Nasjonal transportplan med ny handlingsplan for kollektivtransport

– Bedre kollektivløsninger vil gi folk flest bedre mobilitet og større fleksibilitet i hverdagen. I byene kan bedre kollektivløsninger bidra til å gjøre privatbilen overflødig for mange. Derfor har vi prioritert kollektivtransporten høyt i Nasjonal transportplan, og derved kan en rekke byer øke sin lokale satsing på kollektivtrafikk kraftig. Les hele saken

Til toppen