Skal gjøre tankbilsjåførene sikrere i trafikken

Skal gjøre tankbilsjåførene sikrere i trafikken

Tankbilene utgjør en ekstra stor fare i trafikken med sin flytende, forurensende og eksplosive last. Som første ute i verden tar Shell Thailand nå grep for å minske risikoen for ulykker blant sine sjåfører.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Dette gjøres gjennom avansert trening i en kjøresimulator levert fra AutoSim AS i Tromsø. Shell sin internasjonale sikkerhetssjef som har kjørt i simulatoren var imponert. Han sa at dette var svært lovende, og så fram til tilsvarende muligheter for Shell også andre steder i verden.

Levere avansert kjøretrening til større transportselskaper

LoxSim, en datterbedrift av det børsnoterte konsernet Loxley, har kjøpt simulatoren fra AutoSim AS i Tromsø. De har bygget opp et treningssenter i Bangkok for å levere avansert kjøretrening til større transportselskaper i Thailand, hvor Shell er deres første store faste kunde. Foruten å gjøre sjåførene bedre forberedt på farer under kjøring med og uten last, vil opplæringen også omfatte kurs for lavere brennstoff forbruk og karbonutslipp, – altså mer miljøvennlig kjøring.  Kjøresimulatoren er konstruert og bygget ved hjelp av dagens mest moderne maskinvare og programvare, og plasserer seg kvalitetsmessig fremst i et konkurrerende marked.

Artikkelen fortsetter under video.

[youtube id= "OGOluGuHj9I"]

Daglig leder i AutoSim, Martin Hansen, opplyser at selskapet gjennom sin 25-årige virksomhet har rukket å bli en global leverandør av større kjøresimulatorer og tilsvarende programvare med kunder i 20 land og i alle verdensdeler.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen