Skaper transparens innen sjøfrakt

Storparten av all varehandel går via container. Sjøfraktmarkedet for containere er enormt med uoversiktlige shippingrater. Inntil nå har det ikke vært noen gode måter å sammenligne priser i markedet.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Rundt 70 % av all varehandel skjer via container. Markedet er anslått til rundt 200 milliarder dollar. Sjøfraktmarkedet er dessuten uoversiktlig, uten gode måter å sjekke om ratene er konkurransedyktige.

Xeneta har som mål å skape transparens i fraktmarkedet—spesielt containerfrakt og spesielt sjø. Selskapet har skapt verdens største benchmarking-plattform innen sjøfrakt. Systemet tilrettelegger innhenting av store mengder data og kan brukes til ulike typer analyse.

– Dette er ikke data som er offenliggjort. Vi må gå kunde for kunde og crowd-source, forteller Xenetas Sales Director Lars Johan Bjørkevoll.

Dette gir datagrunnlag til systemet.

Unikt system

– Vi jobber med noen av verdens største selskaper som forflytter store volumer. I gjennomsnitt kjøper selskapene vi har tatt inn på plattformen containerfrakt for 17,5 millioner USD. Systemet vi har bygget passer godt for alle typer selskaper som kjøper containerfrakt—og jo mer de flytter desto større økonomiske potensialer foreligger.

– Databasen vår har på kort tid vokst til å dekke alle de største handelsrutene i verden og vi leverer i dag markedsutvikling på over 30.000 handelsruter. Ettersom nye selskaper løpende blir med på plattformen vokser dette tallet hver eneste måned.

Såvidt kjent finnes det ikke tilsvarende systemer. Sammenlignet med lignende konsulentvirksomhet mener Bjørkevoll Xenetas system dekker mer enn 35 ganger flere handelsruter. Dette er basert på valide priser, kontraherte direkte fra siste ledd—fraktkjøperen. Selskapet er dessuten uavhengig og nøytralt.

– Det finnes ingen andre som har den type system som vi har, påpeker han.

– Sjøfraktmarkedet er veldig volatilt. Det å kunne benchmarke pris mot markedet er viktig.

Vil forbedre og frenkle

Mens kundenytten i første runde er prisinnsikt, er det i neste runde ønske om å måle tidsaspekter ved containerfrakt. Det kan også bli naturlig å henge på CO2-rater. Kanskje ønsker noen å gå opp i pris for å få bedre miljøprofil eller sikre presis leveranse. Det kan også bli snakk om å benchmarke hvorvidt leverandørene holder det de lover.

– Første steg er økt transparens. Vi jobber også mot et mer langsiktig mål—å ytterligere forenkle og forbedre måten sjøfrakt forhandles på. Det finnes ingen standarder på dette. Sender du tusenvis av containere til og fra forskjellige havner, får du tusenvis av priser å forholde deg til. Det er noe vi ønsker å gjøre noe med. Vi er neste-generasjons verktøy innenfor transport i sjøfraktmarkedet, hevder Bjørkevoll.

Med global dekning på de viktigste handelsrutene skal systemet gi såpass god dekning at de fleste skal kunne benchmarke over 50 %. Med rundt 17 000 havner over hele verden er det umulig å dekke 100 %. Ganger du såpass mange utsendelseshavner med like mange mottakshavner, blir det fort mye å skaffe oversikt over. Xeneta har derfor i første omgang fokusert på hovedkorridorene og derfra spredt omfanget og fokus til øvrige handelsruter. Alle med litt volum kan prøve verktøyet gratis  for å se om det gir dem nytte.

SAMFERDSEL/15. mai 2019

El-ferger bedre enn bro og tunnel?

– Det er grunn til å reise spørsmålet om hvorvidt el-ferger kan være et bedre alternativ enn kostbare broer og tunneler i tiden som kommer. Se bare på den såkalte «fergefri» kystvegen fra Stavanger til Trondheim. Det kan kanskje finnes bedre alternativer. Les hele saken

LOGISTIKK/14. mai 2019

Oslo City Hub er åpnet

Logistikkleverandøren DB Schenker åpnet 8. mai sitt første distribusjonssenter for utslippsfri distribusjon i Oslo, den nye Oslo City Hub. Den sentralt beliggende nye terminalen vil redusere CO2-utslippene av by distribusjon med 80% ved hjelp av elektriske biler og e-sykler. Oslo City Hub er en del av Electric City, Oslo by sin feltaktivitetssatsing knyttet til byens status som Europas Miljøhovedstad 2019. Les hele saken

KJØRETØY/13. mai 2019

Populær modell blir igjen tilgjengelig i Norge

Volvo lanserer nå det ekstra store Globetrotter XXL førerhuset som første gang ble tatt frem for Australia i 2008. Dette ble tilgjengelig på Volvo FH i 2009 og det ble totalt levert 159 FH med XXL – førerhus i FH Classic-serien i Norge den gangen. Nå lanseres dagens Volvo FH-modell med det spesielle førerhuset. Les hele saken

Til toppen