Samarbeid mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og statlige etater skal resultere i en ny utredning for Bodø. Foran fra venstre: strategisjef Unni Gifstad, Statens vegvesen, Bodø-ordfører Ida Pinnerød og fylkesråd Svein Eggesvik. Bak fra venstre: regiondirektør Fridtjof Wangsvik, Kystverket, assisterende fylkesmann Monica Iveland, lufthavnsjef Inger-Hilde Tobiassen og seniorrådgiver Tor Nicolaisen, Jernbanedirektoratet.
Samarbeid mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og statlige etater skal resultere i en ny utredning for Bodø. Foran fra venstre: strategisjef Unni Gifstad, Statens vegvesen, Bodø-ordfører Ida Pinnerød og fylkesråd Svein Eggesvik. Bak fra venstre: regiondirektør Fridtjof Wangsvik, Kystverket, assisterende fylkesmann Monica Iveland, lufthavnsjef Inger-Hilde Tobiassen og seniorrådgiver Tor Nicolaisen, Jernbanedirektoratet. (Foto: Statens vegvesen)

Smarte og miljøvennlige transportløsninger

Hvordan skal Bodø vokse samtidig som transportløsningene er smarte og miljøvennlige? Det blir temaet i den nye utredningen som settes i gang av Bodø kommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune, Avinor, Kystverket, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Hensikten er å vise ulike alternativer for hvordan byen og transportsystemet kan utvikle seg uten at personbiltrafikken øker. Aktuelle spørsmål er for eksempel hva som skal til for å få bodøværingene til å bruke sykkel og buss oftere, og hvor framtidas boliger og næringsområder skal ligge.

Nye steg

Utredningen skal danne grunnlag for politiske beslutninger om framtidas Bodø, og har et perspektiv fram mot 2030.

– Arbeidet kan ta Bodø viktige steg videre, og jeg ser fram til at vi kan utvikle gode og smarte løsninger for byen. Dette skal vi få til ved å jobbe sammen med fylkeskommunen og de statlige transportetatene, sier ordfører Ida Pinnerød, som leder styringsgruppa for prosjektet som har fått navnet «Ny by Bodø – smart transport.»

Statens vegvesen har gjennomført byutredning i ni av de største byene og byområdene i landet, inkludert Tromsø. Hensikten er å vise hvordan man kan utvikle byene uten at persontransporten med bil øker.

Disse ni byene kan forhandle om ekstra statlige midler til miljøvennlig transport. Bodø kommune jobber for å komme med i storbyordningen, og legger derfor opp til at den nye byutredningen skal ha like store miljøambisjoner og tilfredsstille de samme faglige kravene som i storbyutredningene.

MIljøambisjoner

– Jeg ser denne felles utredningen som et viktig verktøy for å oppfylle miljømålene. Fylkeskommunen skal særlig bidra til å finne gode kollektivløsninger, sier Svein Eggesvik, som er fylkesråd for samferdsel i Nordland.

Sammenlignet med de andre byene i landet, peker Bodø seg ut ved at også fly og havn er sentrale i byen. Byutredningene i andre steder av landet har blitt til gjennom samarbeid mellom Statens vegvesen, kommuner og fylkeskommuner, i tillegg til Jernbanedirektoratet der det er aktuelt. I Bodø deltar også Avinor og Kystverket i samarbeidet. 

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen