Per Arne Velten, eier av Velten Taxi og sjåfør i Seljord.
Per Arne Velten, eier av Velten Taxi og sjåfør i Seljord. (Foto: KGK)

Solide alkolåssystemer sikrer trygg transport

Det ble nylig kjent at regjeringen innfører påbud om alkolås i busser og minibusser fra 1. januar 2019. I taxinæringen, som er en av de viktigste transportørene av mennesker i Norge er det fortsatt frivillig å installere alkolås. Men en rekke taxiselskaper inngår nå avtale om montering av alkolås. Per Arve Velten i Seljord Taxi var en av de første i Norge som fikk innmontert alkolås allerede for tre år siden.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Jeg fikk montert inn alkolås allerede i 2015 og har vært veldig godt fornøyd med utstyret. Jeg fryktet at det kunne bli tekniske utfordringer og utfordrende å bruke, men det har ikke slått til, sier Per Arne Velten som er eier av egen bil i selskapet Velten Taxi, løyvetaker og kjører taxi i Seljord.

– Alkolåsene fra Dräger har fungert som en klokke. Videre er passasjerene ofte opptatt av hva alkolås er og hvordan det virker. Dette gir ofte gode samtaler om et viktig tema, nemlig å ikke kombinere kjøring med alkohol, sier Per Arne Velten. Seljord ligger midt i Telemark ved bredden av Seljordsvatnet. Kommunen er også kjent for å være vertskap for den årlige Countryfestivalen som går av stabelen sent i juli og Dyrsku’n som gjennomføres i september.

Det er Taxi Transport Telemark AS i Skien, et selskap eiet av drosjenæringen i Telemark, som har stått for installering av alkolås i Per Arne Velten sin yrkesbil.

– Vi ser det som viktig at taxier får innmontert alkolås, sier daglig leder Bjørn Johannessen i Taxi Transport Telemark AS. Selskapets oppgave er å levere eiere av taxier tjenester som bidrar til kostnadsreduksjon og opprettholdelse av god drift i sine virksomheter.

– Vi har samarbeidet godt med Taxi Transport Telemark AS i flere år, og vi setter pris å høre at Dräger Alkolås er så driftssikker, sier Christian Salvesen som er prosjektansvarlig for trafikksikkerhet og Dräger Alkolås hos KGK. Dräger Alkolås er den mest brukte alkolåsen i Norge i dag.

Må ha alkolås

Alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag må fra 1. januar 2019 må ha alkolås. Kjøretøy som allerede er registrert må montere alkolås før 2024. Ved en senere endring kan alkolåspåbudet eventuelt også utvides til andre kjøretøygrupper, som drosjer.

Alkolåsen er et trafikksikkerhetstiltak som skal bidra til å forhindre kjøring med promille. KGK har levert Dräger alkolås til flere taxi og buss- og transportselskap som allerede har innmontert utstyret i sine kjøretøy. Låsen er en enkel teknisk løsning som kobles til kjøretøyet slik at det ikke er mulig å kjøre hvis sjåføren er påvirket av alkohol.

FOSSILFRI/ 8. november 2018

Store norske selskaper vil ha fossilfrie tyngre kjøretøy

På Zerokonferansen i 2017 forpliktet et knippe av Norges største selskaper seg til å etterspørre utslippsfrie personbiler og lette varebiler. I forbindelse med årets Zerokonferanse tar de et skritt videre og vil etterspørre også tyngre fossilfrie kjøretøy. Samtidig ber de om forsterkede politiske virkemidler for å få far på utrullingen. Les hele saken

Til toppen