Solvik-Olsen undergraver Røe Isaksen

Solvik-Olsen undergraver Røe Isaksen

Vil regjeringen ha flere unge yrkessjåfører - eller ikke?

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Leserinnlegg av Trude Valle, nestleder i Yrkestrafikkforbundet (YTF).

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hadde på nyåret en prisverdig oppfordring til fylkene om å gjennomføre tiltak for å få flere unge til å ønske å bli bussjåfører. Når tall fra Urbanet Analyse viser at det er behov for 14 000 sjåfører innen 2030, er dette gode signaler fra regjeringen.

Det oppsiktsvekkende er at den første til å slå bena under Røe Isaksens oppfordring, er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Samferdselsministeren sier det i fremtiden vil være mer bruk for folk bak skrivebordet enn i sjåførstolen. Han presterte også å si at bussjåføren kommer til å bli like savnet som heisføreren. Vi vil derfor gjerne vite hva regjeringen egentlig mener? Ønsker regjeringen at flere unge skal søke sjåføryrket eller ikke?

Uttalelsene til Solvik-Olsen undergraver en hel bransje med yrkessjåfører som er stolte av jobben de har. Det vil bli svært vanskelig å rekruttere sjåfører til bransjen, når landets fremste representant for næringen sprer slike holdninger. Fakta er at vi trenger flere sjåfører, økt satsing på kollektivtrafikk og bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken.

Det er vanskelig å tolke samferdselsministerens uttalelser på annen måte, enn at han forsøker å berede grunnen for en manglende satsing på kollektivtrafikk i neste NTP. Tar vi feil blir vil glade.

YTF ønsker at det jobbes systematisk for å få unge mennesker til å velge sjåføryrket, derfor heier vi på kunnskapsministeren i hans arbeid. Vi ønsker oss egne kollektivtraseer i de store byene, slik at bussene kan komme frem uten forsinkelser. Vi ønsker flere avganger på buss og bane. Dette er ting det bør satses på uansett hvor raskt – eller seint – utviklingen av førerløse busser går.

SJØTRANSPORT/20. februar 2018

Kystverkets handlingsprogram 2018 – 2029 er vedtatt

Etter en ekstern høringsrunde er Kystverkets handlingsprogram for 2018 – 2029 nå vedtatt. Viktige satsninger for Kystverket i årene framover er å fjerne vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger, å stimulere til mer sjøtransport gjennom tilskuddsordninger og Stad skipstunnel. Les hele saken

Til toppen