Spar sparer drivstoff på autopilot

Spar sparer drivstoff på autopilot

Ny propell og oppgradert autopilot støttet av Enova skal gjøre Spar Shippings bulkskip Spar Canis mer energieffektivt og billigere i drift.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Vi er glade for å kunne bidra til at Spar Shipping kan ta grep for en mer miljøvennlig bruk av energi om bord. Shippingmarkedet er i dag såpass tøft at enhver investering sitter langt inne. Spar Shipping sender med dette et viktig signal til andre rederier om at det kan lønne seg å gjøre energitiltak i skipsflåten, sier Petter Hersleth, Enovas markedssjef for transport.

Bergensbaserte Spar Shipping skal bytte til en mer energieffektiv propell-løsning som forbedrer vannstrømninger rundt propellen og bedrer skipets fremdrift. I tillegg innfører Spar et oppgradert autopilotsystem som skal sørge for at fartøyet seiler mest mulig energieffektivt. Propelløsningen vil kunne spare ca. 12 prosent drivstoff, og autopiloten rundt 1 prosent.

Øker konkurransekraften

– Dette prosjektet vil gjøre skipet mer attraktivt i et krevende marked. Vi anser derfor dette som tiltak for å øke konkurransekraften og styrke vår posisjon i markedet, og tiltakene vil ha enda større effekt om bunkerprisen på sikt går opp, sier administrerende direktør Jarle Ellefsen i Spar Shipping.

Tiltakene vil gi en anslått årlig besparelse på nærmere 6,4 GWh, noe som tilsvarer energibruken i over 300 norske husholdninger. Enova støtter prosjektet med 1,2 millioner kroner.

– Større skip som Spar Canis har store potensial for energireduserende tiltak, fordi de bruker betydelige mengder drivstoff. Som så mange andre bulkskip av denne størrelsen, går Spar Canis på tungolje. Derfor vil alt man kan spare av drivstoff ha mye å si for klimaet på veien mot lavutslippssamfunnet, sier Hersleth i Enova.

KOLLEKTIVTRANSPORT/21. september 2018

Nytt system for sanntidsinformasjon til kollektivnettet i Trøndelag

FARA har signert en kontrakt med AtB om å levere et nytt system for sanntidsinformasjon til kollektivnettet i Trøndelag. Avtalen gjelder i første omgang transportmidler, holdeplasser og stasjoner i Stor-Trondheim, med opsjon på videre utvidelse til resten av fylket, inkludert hurtigbåt og ferge. Les hele saken

HYDROGENTOG/19. september 2018

Verdenspremiere: Alstoms hydrogentog settes inn i passasjertrafikk

Det var en verdenspremiere som ble feiret av Alstom, en av Europas største jernbaneprodusenter, ministeren for økonomi og transport i Niedersachsen, forbundsministeriet for transport og transportmyndighetene i Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) og Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) i Bremervörde søndag 16. september. Les hele saken

Til toppen