Sparker ansatte uten økonomisk grunnlag

Sparker ansatte uten økonomisk grunnlag

– 500 kan miste jobben i Posten, men de kan ikke legge frem regnestykke for besparelser, sier tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet (YTF), Geir Løland.

  • Logistikk
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

YTF er den eneste fagforeningen i Posten som har stilt kritiske spørsmål til at Posten nedbemanner uten tilstrekkelige tall og konsekvensutredning.

Løland sier det er useriøst av styret å sende en forespørsel til Stortinget om å nedbemanne når konsekvensene på forhånd ikke er klargjort.I et møte med Posten forespurte Løland konkrete tall på hvilke besparelser 500 færre arbeidsplasser og sentralisering vil gi. – Dette gav de beskjed om ville komme på et senere tidspunkt i prosessen, sier Løland.

Uklar effekt av nedbemanning

– Vi vet heller ikke hvilke betydning nedbemanningen har for kvaliteten på tjenesten vi leverer, sier YTFs tillitsvalgt i Posten. Han savner en bedre prosess med mer informasjon før så mange mister jobben.

– Det spiller ingen rolle hvor mange faser Posten vil gjennomføre nedbemanningen i, så lenge vi ikke vet om det er gode holdepunkter for det, sier Løland.

Han har også vært åpent kritisk til at et statlig selskap vil legge ned arbeidsplasser på steder hvor det allerede er knapt om jobbene. Posten er et statlig selskap, og de vil kutte ut brevsorteringen på terminalene i Bergen, Stavanger, Trondheim, Stokke, Evenes, Hamar og Molde.

For rask prosess

– Dette er et stort politisk skritt mot økt sentralisering. Dette er definitivt ikke veien å gå. YTF mener det vitner om en prosess uten nok informasjon. Stortinget har krav på å vite omfanget av besparelsene før beslutningen blir tatt, sier forbundsleder i YTF, Svein Furøy.

– De ansatte fortjener å vite mer om hvorfor de mister jobben. Jeg er stolt av YTFs tillitsvalgte, som tør å være stemmen mot ledelsen. Nedbemanninger er alltid utfordrende, og det må være lov å være kritisk når grunnlaget er så tynt, avslutter Furøy.

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen