AUTOMAT 1: Ansatte fra Eurosign var onsdag ettermiddag i full gang med å omprofilere St1-stasjonen på Jessheim til å bli Automat 1-stasjon.
AUTOMAT 1: Ansatte fra Eurosign var onsdag ettermiddag i full gang med å omprofilere St1-stasjonen på Jessheim til å bli Automat 1-stasjon. (Foto: Blue Energy AS)

St1 blir Automat 1

St1-stasjonene i Norge har fått norsk eier og skifter nå navn til Automat 1. Navneskiftet er en konsekvens av at det norske selskapet Blue Energy AS i fjor overtok St1 Norge AS sine automatstasjoner.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Våre 38 bensinstasjoner, som er lokalisert fra Arendal i sør til Hamar og Gjøvik i nord,

er alle automatstasjoner, og vi vil rendyrker dette konseptet ved også å synliggjøre vårt særpreg i navnet. Derfor er Automat 1 det naturlige navnet, sier leder for stasjonsdriften i Blue Energy AS, Henning Aarsand.

Blue Energy AS er et norskeid selskap og en del av konsernet AS Green Cube Innovation.

Aarsand lover at selskapet vil videreføre St1s lavpris-linje og bidra til å opprettholde sterk priskonkurranse i markedet, noe som er helt i tråd med bilistenes ønsker og myndighetenes forventninger.

Rent, raskt og rimelig

– Bilister som fyller tanken på våre stasjoner skal oppleve at prisene er rimelige, at det er enkelt og raskt å fylle og at stasjonene er rene og ryddige. Vi skal spille rollen som prispresseren i de lokale markedene der vi har stasjoner, sier Aarsand.

FORTSATT PRISPRESSER: Onsdag ble St1-stasjonen på Jessheim den første av i alt 38 stasjoner i Norge som omprofileres til Automat 1. – Vi skal fortsette med å rendyrke rollen som prispresseren i drivstoffmarkedet, sier daglig leder Kjell Hugo Aasland(t.v.) og leder for stasjonsdrift, Henning Aarsand, begge i Blue Energy AS. Foto: Blue Energy AS

– Det er flere grunner til at Automat 1 kan fylle en slik rolle. Vi rendyrker automatstasjon-konseptet, og vi har en liten og effektiv organisasjon. Vår filosofi er at alle kundene skal få den samme lave prisen. Det er pumpeprisen som gjelder hos oss. Vi har ingen fordelskort eller bonusordninger, understreker han.

Samme kortet

Historien bak navneskiftet startet allerede i 2015 da Konkurransetilsynet påla finske St1 Nordic å selge virksomheten i Norge. Bakgrunnen var at selskapet da hadde kjøpt Smart Fuel AS som eier de norske Shell-stasjonene. To år senere ble avtalen med Blue Energy AS, om overtakelse av de 38 stasjonene, godkjent av Næringsdepartementet. Og ett av kravene i den forbindelse var skifte av navn.

– Omprofileringen blir gjennomført på alle stasjonene i løpet av denne høsten. St1 kortet kan fortsatt benyttes på de 38 stasjonene, men vi legger opp til at kortene blir byttet ut med nye Automat 1-kort i første kvartal neste år, sier Aarsand

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen