Stadig færre bilister i Norge gjør dette

Stadig færre bilister i Norge gjør dette

Det er en klar tendens til at færre bruker håndholdt mobiltelefon i trafikken.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Det kommer frem i rapporten Trafikksikkerhetstilstanden 2016, en om befolkningens kunnskaper, atferd og holdninger til trafikksikkerhet i Norge. TØI lager rapporten på vegne av Statens vegvesen og har blitt gjennomført i 1998, 200, 2002, 2004, 2008 og i 2011 i tillegg til fjorårets rapport.

Bruk av håndfri øker

Et av funnene i rapporten er altså at færre av oss oppgir at vi bruker minst en hånd til å taste, se på eller snakke i mobiltelefonen mens vi kjører.

Samtidig kommer det frem at bruk av håndfri mobiltelefon har økt.

Andelen førere som oppgir at de aldri skriver tekstmeldinger som fører er lavere enn i 2011, men det er også andelen som skriver tekstmeldinger av og til eller ofte.

Navigasjon og sosiale meldier

For første gang har TØI spurt respondentene hvor ofte de har brukt mobiltelefon til navigasjon, og til blant annet sjekke sosiale medier, finne frem musikk. Ifølge rapporten bruker 31 prosent mobiltelefon til navigering ofte eller av og til. Det ser altså ut til at det er mye mer vanlig å bruke mobiltelefonen til navigering enn både å lese og skrive tekstmeldinger, snakke i håndholdt mobiltelefon, og å bruke mobiltelefon til andre formål.

Ny kampanje mot distraksjon neste år

I 2018 lanserer Vegvesenet etter planen sin nye kampanje mot distraksjon i trafikken. Der vil bruk av mobiltelefon nok bli viet oppmerksomhet. Men ifølge den ferske TØI-rapporten er den klart vanligste kilden til distraksjon «å legge merke til ting utenfor bilen», og den nest vanligste distraksjonen var å dagdrømme eller tenke på noe utenom kjøresituasjonen.

Forfatterne av rapporten understreker at dette ikke nødvendigvis betyr at disse formene for distraksjon er dem som oftest skaper ulykker.

En gjennomgang TØI har gjort av Vegvesenets ulykkesrapporter viser at uoppmerksomhet i en eller annen form hos førere bidrar til rundt 30 prosent av dødsulykkene i veitrafikken i Norge.

KJØRETØY/22. juni 2018

Oppgir drivstofforbruk og CO2-utslipp for nye lastebiler før innføringen av nye lover

Snart blir det lettere for europeiske lastebilkjøpere å sammenligne drivstoff- og miljøpåvirkning for ulike merker og modeller. Volvo Trucks innfører allerede nå erklæringen om drivstofforbruk og CO2-utslipp, som blir et lovkrav for nye lastebiler i EU fra 1. januar 2019. Les hele saken

Til toppen