Standardisering skal gi billigere og bedre busser

Standardisering skal gi billigere og bedre busser

I dag stiller den enkelte fylkeskommune egne krav til teknisk utforming av busser. En ny Norsk Standard som skal harmonisere kravene og forenkle anbudsprosessen, ligger nå på offentlig høring til 1. mai.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Seteavstand, gulv- og dørløsninger, størrelse på midtgang, HC-plasser og annet varierer fra fylke til fylke, og busser som kunne vært overtatt og benyttet i andre fylker, må gå i opplag.

- Dagens løsning med ulike krav er verken bra for miljøet eller den offentlige lommeboka. En felles standard er nødvendig og viktig for å bidra til større forutsigbarhet, økt gjenbruk av materiell og lavere produksjonskostnader ved anskaffelse og anbud av materiell, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Forenkler anbudsprosessen

Standarden retter seg spesielt mot myndigheter og private aktører som deltar i anbud for offentlig persontransport med buss. For myndighetene vil standarden være et rammeverk for å begrense særkrav som er fordyrende og unødvendige. Gjennom reduksjon i utvalgskriterier vil standarden redusere kostnader og effektivisere anbudsprosessen og sikre større utnyttelsesgrad av busser og materiell på tvers av regioner. I tillegg setter den krav til miljøvennlige løsninger og energibærere.

Bred representasjon fra bransjen

Standard Norges komité som har utarbeidet forslaget som nå er på høring, er bredt sammensatt med de viktigste aktørene i verdikjeden. Både produsenter, operatører, administrasjonsselskaper, fylkeskommuner og interesseorganisasjoner er representert.

- I dag kan det være spesifikke krav som avstedkommer at det kan bli over 100 forskjellige bussmodeller. Målet vårt har vært å forenkle ved å redusere antall modeller ned mot 15 varianter. Dette vil bety en stor besparelse ved innkjøp og kostnader inn i et anbud, sier komitéleder Ragnar Krosser i Nettbuss.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen