- Stans raseringen av transportfaget

- Stans raseringen av transportfaget

- Rekrutteringsbehovet i transportsektoren er på mange måter en varslet krise. Derfor er forslaget om nedleggelse av yrkessjåførlinja ved Alta videregående skole fullstendig malplassert, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Svein Furøy.

  • Logistikk
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Gjennomsnittsalderen for yrkessjåfører i Norge er om lag 50 år, det vil si at man er nødt til å prioritere dette faget nå om man vil unngå en lammelse av transporten de neste par tiårene. Imidlertid ser det dessverre ikke ut til at politikere og byråkrater tar innover seg hvilke store samfunnsmessige konsekvenser det vil kunne få å kutte skoletilbudet for en bransje som allerede sliter i motbakke med å rekruttere nok folk. Interessant nok ser vi at flere av de videregående skolene der transportfag tilbys, som nettopp Alta, faktisk opplever gode søkertall. Det er derfor Yrkestrafikkforbundet reagerer så sterkt på Finnmark fylkeskommunes forslag om å legge ned linja.

[factbox id="1"]

Uten yrkessjåføren stopper Norge

Det kreves dyktige og kompetente folk når man skal ratte en tungbil eller buss gjennom vårt viltre naturlandskap på fire årstider, da kan vi ikke sitte å se på at antallet skoleplasser reduseres, samtidig som stadig flere av transportoppdragene forsvinner til utlandet, sier forbundsleder Furøy. Årsaken til sistnevnte skyldes ikke bare pris, men vel så mye også mangelen på yrkessjåfører i Norge. I likhet med lærere og helse- og omsorgsarbeidere er sjåfører en yrkesgruppe som Norge er helt avhengig av og som det er et skrikende behov for - uten yrkessjåføren stopper Norge.

Regjeringen sitter og ser på

- Sjåføryrket må oppleves som trygt og attraktivt. Så lenge fagbevegelsen makter å holde fanen høyt hevet i kampen for anstendige lønns- og arbeidsvilkår, burde mye ligge til rette for at sjåføryrket igjen kan få sin sårt tiltrengte status. Ikke desto mindre er man også prisgitt drahjelp fra det offentlige som premissleverandør. Skal man i det hele tatt ha et håp om å være forberedt på å møte morgendagens transportbehov er det minste vi kan forvente at staten sørger for å opprettholde et godt fagmiljø innen transportfagene, og at man kan tilby skoleplass til alle kvalifiserte søkere framfor kun noen få utvalgte. Det er et stort paradoks at arbeidsledigheten øker samtidig som regjeringa sitter og ser på det massive og stadig økende behovet for en ny generasjon dyktige sjåfører på veiene, sier Furøy.

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

LOGISTIKK/17. august 2018

Bygger nytt logistikksenter i Hirtshals

Color Line bygger et logistikksenter på totalt 18 000 m2 i Hirtshals. I tråd med Color Lines miljøprofil bygges senteret etter danske standarder og krav der bærekraftige løsninger er prioritert. Det første spadetaket tas fredag, og de første 9 400 m2 av bygget vil stå klare i september 2019. Les hele saken

Til toppen