Stor interesse for smart mobilitet

Stor interesse for smart mobilitet

Oppunder 100 transportengasjerte mennesker møtte opp da COWI arrangerte Byfrokost om smart mobilitet i Kristiansand. Utenfor lokalet rullet en selvkjørende buss for første gang gjennom Kristiansand.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Frokosten ble holdt i regi av COWI, Acando, Agder Kollektivtrafikk (AKT), Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Temaet var smart mobilitet i byer på Sørlandet, hvor selvkjørende busser og biler er en viktig del.

– På Byfrokost i Kristiansand hadde vi nesten like mange påmeldte deltakere som vi hadde på tilsvarende arrangement i Oslo i Oktober. Kristiansandere er kanskje ikke så trege som folk skal ha det til. Og beslutningstakerne her er motiverte til å ta rollen som en av Norges mest bærekraftige og fremoverlente byer. Dette gjør det desto mer spennende som rådgivere å planlegge fremtidens bærekraftige løsninger for Kristiansand, sa Tom Erik Carstensen, kontorleder i Kristiansand.

Fremtiden er mobil

Dette inntrykket forsterket ordfører i Kristiansand – og vinneren av tittelen Årets ordfører 2016 – Harald Furre.

– Utviklingen innen teknologi og drivstoff de siste årene åpner for at vi kan organisere transporten vår på en helt annen måte. Om 20 år tenker vi helt annerledes på transport, og da kommer vi til å angre mye på store investeringer vi gjør i dag, sa Furre, og understrekte at fremtiden er mobil.

Han pekte videre på at Kristiansands kollektivandel allerede går i riktig retning: Persontrafikken har hatt en nedgang på 0.7% fra 2012 til 2016 til tross for byens betydelige vekst i samme tid. I samme periode har rushtidstrafikken har gått ned 3.2%, mens busstrafikken har gått 15% opp.

Selvkjørende vei mot nullvekstmål

Bruk av selvkjørende og delte kjøretøy kan bidra til å nå det norske nullvekstmålet, men bare hvis vi reiser mer sammen. Det var blant seniorrådgiver i COWI Sveinung André Kvalø sine hovedbudskap.

– Hele verden ble enig om togradersmålet under klimaforhandlingene i Paris. Dagens transportsystem er ikke bærekraftig. Fremtidens biler vil ha nye mobilitetsløsninger. I Norge har vi i tillegg et eget nullvekstmål som gjør at vi ikke bare skal gå over til andre drivstoff, men at mange av oss også skal gå over til andre transportmidler enn bil.

Han understrekte viktigheten av at selvkjørende løsninger baserer seg på deling, og han tror dagens unge kan sette fart på utviklingen.

[img id="1"]

– Selv vokste jeg opp med at bil var et status- og identitetssymbol. Slik er det ikke lenger, og de unge er ikke like interesserte som jeg var. De ønsker å klare seg uten bil og er åpne for bildelingsløsninger. Både SSB og TØIs tall støtter dette. Mange av de voksne stiller seg derimot kritiske til delingsløsninger. Realiteten er at vi allerede deler oftere enn de tror – hver gang vi tar kollektivtransport blant annet. Jeg tror delte løsninger med selvkjørende biler lettere integreres dersom de har logoen til et kollektivselskap på bildøra, sa Sveinung André Kvalø.

Fra visjon til virkelighet

Malene Kofod Nielsen, trafikkplanlegger i COWI, kliver inn i en selvkjørende minibuss for første gang. Den lille seksseteren har – i regi av Acando – promenert lydløst langs bystrandpromenaden siden tirsdag.

Det er kun en måned siden sist Kofod Nielsen var i Kristiansand for å snakke om fremtiden. Da presenterte hun COWIs fremtidsvisjoner Kristiansand 2041– parallelloppdraget for areal- og mobilitetsløsninger for Kristiansand kommune, som hun var prosjektleder for. Der ble selvkjørende biler løftet frem som den eneste formen for persontransport med motor i 2041.

– Når vi da – som nå – snakket om selvkjørende biler i Kristiansands bybilde, tok publikum og kunden utviklingen som en selvfølge, og fremstod som klare til å komme i gang. Det viser at vi er på riktig vei. Likevel var det bare vi som nevnte selvkjørende biler i besvarelsen vår, som viser at ikke alle som faktisk planlegger veiene og byene tar utviklingen innover seg. Og utviklingen vil gå raskere enn vi tror, sier Kofod Nielsen.

Trafikkmodeller for fortiden

Tine Villadsen Gundersen, avdelingsleder for Analyse og trafikk i COWI, mener at det ligger en utfordring i å tilpasse dagens trafikkmodeller slik at disse også kan brukes i planleggingen av fremtidens smarte mobilitetsløsninger.

– Trafikkmodellene som eksisterer i dag tar ikke hensyn til nye delingsløsninger og selvkjørende biler. Vi hensyntar nullvekstmålet og diskuterer delingsløsninger med kundene våre. Dette må legges inn som en del av kalibreringen i den grad det er mulig, men nye og bedre verktøy for dette må utvikles. Her vil vi gjerne bidra, sa Villadsen Gundersen.

Store konsekvenser

Nå ser kontorleder for COWI i Kristiansand frem til det videre arbeidet med tematikken i Kristiansand.

– Én av mange visjoner om Kristiansand 2041 er i ferd med å bli virkelig. Den selvkjørende minibussen som kjører i Kristiansand denne uka, er starten på en smartere og mer bærekraftig by. Konsekvensene er store og mulighetsrommet enormt, sa Tom Erik Carstensen.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen