Store norske selskaper vil ha fossilfrie tyngre kjøretøy
(Foto: ZERO)

Store norske selskaper vil ha fossilfrie tyngre kjøretøy

På Zerokonferansen i 2017 forpliktet et knippe av Norges største selskaper seg til å etterspørre utslippsfrie personbiler og lette varebiler. I forbindelse med årets Zerokonferanse tar de et skritt videre og vil etterspørre også tyngre fossilfrie kjøretøy. Samtidig ber de om forsterkede politiske virkemidler for å få far på utrullingen.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk
GreenFleet-bedriftene Posten, Ruter, Veidekke, Tine, Sønnico, Umoe, Agder Energi og Coca-Cola, lanserer på Zerokonferansen 8. november en erklæring der de etterspør flere utslippsfrie tyngre kjøretøy og forsterkede virkemidler. 

Etterspør nå klimavennlige tyngre kjøretøy 

I løpet av de neste to årene skal GreenFleet-bedriftene til sammen skifte ut 2 600 varebiler og tyngre kjøretøy av en samlet kjøretøypark på 7 000 kjøretøy. Bedriftene skal nå så langt det er mulig bytte til utslippsfrie eller fossilfrie løsninger, så fort disse er tilgjengelige. De etterlyser sterkere politiske grep, økt modellutvalg fra produsentene og internasjonalt samarbeid for å få fart på utviklingen. 
 
Forsterkede virkemidler avgjørende for utrulling 
Bedriftene peker på at myndighetene spiller en avgjørende rolle for å få med næringslivet på et raskere skifte til klimavennlige transportløsninger. 
 
Bedriftene mener følgende seks satsinger trengs for å få fart på skiftet: 
1. "Elbilfordeler" for næringslivet som skaper en rask utrulling av klimavennlige nyttekjøretøy gjennom etableringen av et CO2-fond for næringslivet. 
2. En storstilt utbygging av lade- og fylleinfrastruktur for utslippsfrie og fossilfrie kjøretøy. 
3. Satsing på norsk produksjon av biodrivstoff med høy klimanytte. 
4. Krav i offentlige anbud som fremmer raskere innfasing av klimavennlige tyngre kjøretøy 
5. Langsiktige og forutsigbare nasjonale insentiver for mer klimavennlig nyttetransport, som opptrapping av omsetningskrav for bærekraftig biodrivstoff, og varige bompengefordeler for utslippsfrie og fossilfrie nyttekjøretøy. 
6. Innføre lokale virkemidler som gir klare fordeler for å velge helt fornybare løsninger 

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen