Storkontroll av varebiler og transportkjøpere

Storkontroll av varebiler og transportkjøpere

23 av 319 varebiler fikk kjøreforbud som følge av overlast da Statens vegvesen og andre etater hadde storaksjon flere steder i landet på fredag.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Bilene ble brukt i såkalt distribusjonskjøring, det vil si varetransport over kortere strekninger. At så mange biler var lastet for mer enn de er bygget for, får Vegvesenet til å reagere.

– En god del varebiler blir brukt til transporter hvor de rett og slett ikke er egnet. De faller utenfor regelverket som regulerer arbeidstid, løyver og kompetansekrav for kjøring med tyngre kjøretøy, og vi mistenker at enkelte transportkjøpere utnytter dette. De overlaster varebiler og det kan virke som om de driver rovdrift på sjåfører heller enn å bruke større biler. Det er konkurransevridende og kan også gå utover trafikksikkerheten og tryggheten på veiene våre, sier Per Herman Pedersen som leder Vegvesenets transportkrimprosjekt.

Flere kontroller framover

Det ble skrevet ut 17 gebyrer og 3 sjåfører ble politianmeldt i kontrollene som ble gjennomført i Oslo, Trondheim og Bergen. I tillegg ble 13 biler avskiltet, og det ble skrevet ut 97 mangellapper for tekniske forhold.

– Resultatene av kontrollen viser at det er nødvendig å følge opp dette transportsegmentet mer framover, sier Pedersen og lover flere kontroller i framtiden.

Transportkjøpers medansvar

Gårsdagens aksjon var resultat av et ønske om å kartlegge distribusjons- og budsegmentet nærmere. I tillegg til å kontrollere enkeltsjåførene, er det også viktig å kartlegge de som bestiller og organiserer transporten. Mange av kontrollene foregikk derfor i tilknytning til transportterminaler.

– Vi ser behovet for å se forbi den enkelte sjåfør. Transportkjøpere har et medansvar, og vi ønsker å stille dem til ansvar i sterkere grad enn det vi har gjort fram til nå.

– Vi må undersøke om det bare er enkelttilfeller eller om det kan dreie seg om mer systematisk utnyttelse av sjåfører og kalkulerte risikovurderinger for å spare penger, forklarer Pedersen.

Viktig med samarbeid

Aksjonen ble til etter samarbeid mellom Statens vegvesen og Arbeidstilsynet, og politiet og Skatteetaten var også med på kontrollene. Når noen først opererer på kant med loven, bryter de ofte reglene innen ansvarsområdene til flere etater. Blant annet var det flere ansatte i et foretak som oppga å jobbe «fast» 65-70 timer per uke uten overtidsbetaling og med relativt lavere timelønn en bransjen for øvrig. Dette viser behovet for koordinert innsats fra myndighetene.

– Transportvirksomheten på veien skal skje i ordnede former, noe som krever kontroll og tilsyn fra flere etater. Når flere etater samarbeider, har vi større muligheter til å utgjøre en reell forskjell for tilstanden i næringen, sier Morten Lien, prosjektleder for transportsatsningen i Arbeidstilsynet.

Resultater fra kontrollen:

  • 319 kontrollerte kjøretøy
  • Til sammen 3 anmeldelser, 17 gebyrer og 23 kjøreforbud
  • 97 mangelrapporter for tekniske forhold
  • 23 kjøreforbud for overlast og 4 mangler for svak lastsikring
  • 2 kjøretøy med manglende løyve og 2 advarsler for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene
  • 1 sjåfør innbrakt av Politiet for mistanke om påvirkning av narkotika
  • 5 anmeldelser av Politiet for blant annet ugyldig førerrett, manglende fartsskriver og for mange passasjerer.
  • 1 forelegg fra Politiet for manglende lys foran på kjøretøy.
  • I tillegg ble flere personer intervjuet og registrert av Arbeidstilsynet og Skatteetaten, og flere foretak vil få videre oppfølging.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen