Kontrolleder Thore Paulsen i Statens vegvesen vinker inn til kontroll. 16 tunge kjøretøy fikk ikke kjøre videre.
Kontrolleder Thore Paulsen i Statens vegvesen vinker inn til kontroll. 16 tunge kjøretøy fikk ikke kjøre videre. (Foto: Elin Fykerud Johannessen)

Storstilt kontroll av tunge kjøretøy ga resultater

Statens vegvesen samlet i forrige uke kontrollører fra fem fylker til storkontroll i Telemark. Det endte med både kjøreforbud og anmeldelser.

  • Sikkerhet
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Av de 84 kontrollerte tunge kjøretøyene var det blant annet 16 som ikke fikk kjøre videre. Fem sjåfører og et transportfirma ble anmeldt.

Luker ut trafikkfarlige kjøretøy

– Det er viktig at vi får luket ut de kjøretøyene som er trafikkfarlig på vegene våre. Det var blant flere sjåfører som ble stoppet med brudd på kjøre- og hviletid. Trøtte sjåfører, spesielt bak rattet på opptil 50 tonns kjøretøy, kan få fatale konsekvenser. Vi fant i tillegg flere med dårlig sikring av last, overlast og kjøring uten førerrett, forteller kontrolleder Thore Paulsen på Notodden trafikkstasjon.

Kontrollaktiviteten på denne tiden er et tiltak for å forebygge alvorlige ulykker i en tid der det erfaringsmessig skjer mye i det vi går fra vinter til vår.

Det er viktig at vi får luket ut de kjøretøyene som er trafikkfarlig på vegene våre.

- Thore Paulsen

– Vi er ansvarlig kontrollmyndighet for kjøretøy i Norge, i tillegg har vi et særskilt ansvar for trafikksikkerhet som igjen er hovedfokus i alt arbeid vi utfører. Tyngre kjøretøy som forflytter seg på vårt vegnett utgjør et stort farepotensiale da de innehar enorme mengder bevegelsesenergi som kan få katastrofale følger ved for eksempel møteulykker, supplerer sjefsingeniør Håvard Sandkjær Fjærbu i Statens vegvesen.

Felleskontroller fører til økt likebehandling

Kontrollene ble holdt i Morgedal, Edland og Seljord i Telemark fylke og hadde samlet kontrollører fra Agder-fylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Vi ser fort om sjåfør eller firma har vært i kontroll tidligere – og om de har anmerkninger fra før av.

- Thore Paulsen

– Slike regionale felleskontroller styrker tungbilkontrollen som enhet ved at kontrollørene får mulighet til å overføre kompetanse gjennom å diskutere fag som så bidrar til økt likebehandling. Det at vi viser slagkraft også utenom de faste kontrollstasjonene våre, mener vi er et viktig bidrag for trafikksikkerheten. Vi ønsker at folk skal komme seg sikkert frem i trafikken uavhengig av hvor de måtte være på vei, understreker Fjærbu.

Enkelt å avdekke sjåfører og firmaer som ikke har rent mel i posen

Kontrollørene benytter systemet Vadis2 ved kontrollene. Systemet gjør det enklere å luke ut de som ikke har rent mel i posen fra før og er et effektivt oppslags- og registreringsverk.

– Med dette systemet kan vi drive mer effektivt og målrettet kontroll. Det er effektivt med tanke på måten vi registrerer kontrollen på, og det er enkelt å slå opp både kjøretøy og sjåfør. Ikke minst ser vi fort om sjåfør eller firma har vært i kontroll tidligere – og om de har anmerkninger fra før av, avslutter Paulsen.

SYSTEM/ 9. april 2019

Lanserer smart og sikkert styresystem som styrer alt utstyr på lastebilen

Etter et par år med utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem MC3 nå klart til lansering. Systemet er utviklet for mykere, sikrere og mer intuitiv styring av både plog, høvelblad, spreder og tippflak. MC3 er bygd for fjernsupport; via mobilnettet kan man koble opp styresystemet og få teknisk support, uavhengig av hvor man befinner seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og ledende maskinsikkerhetsstandarden, EN ISO 13849, og er dermed et av de sikreste styringssystemene på markedet for veivedlikeholdsprodukter. Les hele saken

Til toppen