Stort potensiale for mer sjøtransport

Stort potensiale for mer sjøtransport

En helt ny rapport viser at det finnes et stort potensial for overføring av last fra vei til sjø. Dette skriver Shortsea Shipping på sine nettsider.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Det største potensialet for økte volumer på sjøveien finnes ved å etablere konkurransedyktig sjøtransport for transport over 300-1000 km til, fra og mellom vår​​e kystbyer. Ved en pris som er 10-30 % lavere enn langtransport med lastebil vil sjøtransport være attraktiv for en stor andel av dagens langtransport på vei. Rutefrekvensen er avgjørende for hvor stort volum man kan oppnå. Ukentlige skipninger er et minimumskrav og volumene vil øke betydelig dersom man tilbyr flere skipninger per uke. I noen segmenter er det krav om daglig frekvens.

Stor feil

Det totale volum av langtransport på vei til, fra og innen Norge utgjør omtrent 26 millioner tonn per år. Av dette utgjør last mellom norske kystbyer med havn eller mellom disse byer og utlandet hele 18 millioner tonn. Av dette igjen utgjør last som man kan forvente å vinne over til skip eller tog omtrent 8 millioner tonn, hvorav 5 millioner tonn er best egnet for skip. Politikerne​ gjør derfor en stor feil når de bare prioritere godstransport med tog. Med små virkemidler kan man raskt oppnå gode resultater med sjøtransport.

30% av langtransport

De forventet overførbare volumer er små i forhold til de totale tonn-volumer med lastebil og på sjø, men i forhold til det totale volum av langtransport på vei utgjør det volumet man kan overføre mer enn 30 % (8 av 25 million tonn per år). Norge kan dermed oppnå EUs mål for godsoverføring av mer enn 30 % av veitransport lenger enn 300 km innen 2030. Samfunnsgevinsten og den potensielle reduksjon av CO2 er også betydelig.

Viktigste segmenter

Det største potensialet for sjøtransport ligger i import fra Vest-Europa og fra Øst-Europa på syd- og østsiden av Østersjøen. Også noe last mellom Norge og Danmark og vestkysten av Sverige er egnet for sjøtransport. Innenlands finnes det største potensiale fra Østlandet til Vestlandet, langs Vestlandet samt også internt i Nord-Norge.

Det største overføringspotensialet ligger i samlast, mat og drikke, samt leveranser til olje- og gassektoren. Også for avfall, møbler og byggevarer, metaller, papp og papir, husholdningsvarer og industrivarer er det store volumer som potensielt kan overføres.

Myndighetene må bistå

For å lykkes må myndighetene tilrettelegge for at sjøtransporten styrker sin konkurranseposisjon overfor lastebil for dør-til-dør transport. Eksempler på tiltak som kan bidra til dette, og som allerede har vært utprøvd i andre EU-land er kjøreavgift for lastebiltransport, etableringsstøtte til nye sjøtransporttilbud og økobonusordninger for sjøtransport. Også reduserte lasthåndteringskostnader i havner vil kunne forbedre sjøtransportens konkurransekraft.

Statistikk og intervjuer

Undersøkelsen er basert på tall for transportytelser fra SSBs lastebilundersøkelsen for norske biler, utenlandske bilers kjøring til og fra Norge fra tilsvarende undersøkelser i EU-land, tilsendt SSB fra Eurostat, og SSBs utenrikshandelsstatistikk. I tillegg er deler av rapporten basert på en spørreundersøkelse utført av Shortsea Promotion Center Norge og NHO Logistikk og Transport, hvor drøyt 100 foretak er intervjuet om deres lastebillaster og mulighet for overføring av gods fra veg til sjø og bane.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen