Styrer mot en fossilfri framtid

Styrer mot en fossilfri framtid

Målet er fossilfri transport. Vegdirektøren vil skru opp tempo og inviterer de store transportaktørene til idédugnad.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Dialog med ledelsen i Tine, Ruter, Posten Bring og Asko står på Vegdirektørens agenda i februar. Statens vegvesen arbeider kontinuerlig med å redusere miljøulempene fra vegtrafikken.

[factbox id="1"]

Nå har vegdirektøren tatt initiativet til samtaler med store aktørene for å bli orientert om hvilke strategier og miljøtiltak de jobber med. Samtidig inviterer han til innspill om hvilke tiltak de mener Vegvesenet bør tilby for å bidra til utviklingen.

Teknologiskiftet

Ruter jobber målrettet mot å tilby en helt fossilfri kollektivtransport i Oslo og Akershus fra og med 2020. Da tar de all transport over på fornybar energi.

- Bruken av HVO blir bare ett trinn på veien mot noe helt annet. Nå ser vi ingen entydig løsning, men må planlegge for en miks av teknologier. I løpet av tiåret 2020 – 2030 kommer det store teknologiskiftet med elektrifisering av kollektivtrafikken. Vi er forberedt på det, men rekker ikke dit innen 2020, sier Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen.

HVO er en forkortelse for hydrogenerert vegetabilsk olje.

Busser på biodrivstoff

Ruter har kommet langt i arbeidet med å prøve alternative drivstoff, som biodrivstoff og hydrogen. Biogass er allerede mye brukt i bussene, og med økt produksjon og tilgjengelighet på biogass blir det flere biogassbusser. Biogassen Ruters busser bruker er produsert i regionen av matavfall og kloakk.

[img id="1"]

For å kun kjøre på fornybar energi i 2020 vil biodrivstoff, og spesielt lokalt produsert biogass, utgjøre en stor andel. Samtidig starter innfasingen av batterielektriske busser. Infrastruktur for testing av el-busser skal ifølge Ruter komme i gang i løpet av året. De batterielektriske bussene vil basere seg på lading på endeholdeplasser.

Elektriske busser snart et vanlig syn

Elektriske busser vil sette sitt preg på Oslos gater allerede om fem år, og i 2025 vil om lag en tredjedel av alle bussene være elektriske. Men før kollektivnettet kan gå helt over til elektrisk transport må sannsynligvis flere mellomløsninger prøves ut. Blant annet fordi et elektrifisert kollektivnett krever en annen infrastruktur, sier Ruter-sjefen.

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

LOGISTIKK/21. mai 2019

Først i Norge med 32 meters vogntog

Schenker AS planlegger som første logistikk selskap i Norge å teste ut vogntog av typen DUO2, med en lengde på 32 meter. Basert på erfaringene med innføring av vogntog på 25,25 meter, som Schenker AS fikk godkjent for prøvedrift, og senere ordinær trafikk, vil selskapet starte med testkjøring på Norske veier med 32 meters vogntog med en kapasitet på 80 tonn. Les hele saken

Til toppen