Turid Næss startet i NorthSea Container Line som operasjons og logistikkspesialist 1. november 2017.
Turid Næss startet i NorthSea Container Line som operasjons og logistikkspesialist 1. november 2017. (Foto: NCL)

Styrker laget med logistikkspesialist

– Vi er utrolig glade for å ha Turid Næss på plass. I NCL er vi opptatt av å utvikle en virksomhet som er logistikkfaglig sterk og kommersielt oppegående, og vår nye kollega styrker kompetansen innenfor flere fagområder som kan bidra til at vi får til nettopp det, forteller daglig leder i NorthSea Container Line, Arne Jakobsen.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Turid Næss kommer rett fra rollen som trafikkleder for LPG i Litra gass. Hun har tidligere jobbet som kontorleder hos Odd Hansen, vært matroslærling på bøyelaster, studert shipping og logistikk i Ålesund, samt vært innom mannskapsavdelingen til Knutsen for å nevne noe som hun har på sin imponerende CV. I NCL går hun inn i rollen som operasjons og logistikkspesialist. 

Morgendagens transportløsninger

Turid’s bakgrunn med en kombinasjon av kommersiell og operasjonell erfaring styrker vårt team og vi gleder oss til å se resultatene av dette nå fremover, sier Jakobsen.

– Jeg har gledet meg til å starte. Det er en skikkelig kunnskapsrik og energisk gjeng som er engasjert i å sette sammen gode logistikk løsninger for kunden. NCL er en betydelig norsk aktør innen nærskipsfart, firmaet er hele tiden i utvikling og jobber tett sammen med industri og næringsliv for å utvikle morgendagens transportløsninger. Jeg er veldig stolt og ydmyk over å få være med på dette flotte laget. NCL har virkelig forstått at sammen gjør vi hverandre bedre.

– Jeg er veldig fornøyd med de første ukene, hele selskapet jobber samlet for å oppnå gode resultater og jeg var med på mitt første fellesmøte under en time etter jeg startet i selskapet. Og så digger jeg at ingen gir seg her før det har blitt så bra som det kan bli. Oppstarten lover godt avslutter Næss

Turid Næss startet i NorthSea Container Line onsdag 1. november 2017.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen