Styrker norske interesser i Singapore og Houston

Styrker norske interesser i Singapore og Houston

Eksportkreditt Norge og Innovasjon Norge inngår samarbeid i Singapore og Houston for å fremme norske næringsinteresser i landene.

  • Logistikk
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- Houston er en av verdens oljehovedsteder, mens Singapore har verdens travleste havn og en rekke store skips- og offshoreverft. Norske bedrifter eksporterer allerede mye til begge steder, men vi vet det ligger ytterligere potensial der. Dette gjelder særlig innenfor maritime næringer og offshorerelatert virksomhet, sier Jarle Roth, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

[factbox id="1"]

Innovasjon Norge har allerede kontorer i både Houston og Singapore. Eksportkreditt Norge inngår i dag en avtale med Innovasjon Norge om samarbeid om lokale ressurser på begge steder.

- Samarbeidet begrenser seg ikke til enkelte næringer, men vil omfatte all relevant eksport av kapitalvarer og tjenester fra Norge. Tilbud om eksportfinansiering er normalt alltid et konkurransefortrinn for norske eksportører, sier Roth.

Lokal tilstedeværelse styrker markedsarbeid

De lokale representantene vil få ansvar for tettere oppfølging av både eksisterende prosjekter og nye muligheter i de respektive markedene. De skal følge opp potensielle prosjekter i en tidlig fase og fremskaffe relevant markedsinformasjon.

- Den lokale tilstedeværelsen vil styrke markedsarbeidet vårt betraktelig, sier Roth.

Han får støtte av leder i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth.

- Vår felles eier, Nærings- og fiskeridepartementet, har utfordret de statlige aktørene på å identifisere flere samarbeidsområder som kommer norsk næringsliv til gode. Denne avtalen mellom Innovasjon Norge og Eksportkreditt Norge, hvor vi deler markedsressurser, kunnskap og kostnader, er et av svarene på denne utfordringen, sier Anita Krohn Traaseth.

I februar i fjor etablerte selskapene sin første avtale om felles bruk av ressurser i et utenlandsk marked, den gang i Rio de Janeiro i Brasil. Tilstedeværelsen i de lokale markedene forsterkes ytterligere nå, med felles ressurser også i Singapore og Houston.

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen