Svak nedgang på Oslo Lufthavn

Svak nedgang på Oslo Lufthavn

Passasjertrafikken til og fra Avinors flyplasser gikk ned med 2,2 prosent i april sammenlignet med samme måned i fjor. Oslo Lufthavn hadde en liten nedgang på 0,3 prosent.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Innlandstrafikken gikk ned med 0,6 prosent, mens utlandstrafikken gikk ned 0,2 prosent i april. Totalt reiste 1 983 606 passasjerer til og fra Oslo Lufthavn i april.

Antall kommersielle flybevegelser til og fra Oslo Lufthavn gikk opp med 1,4 prosent fra 19 760 i april 2014, til 20 035 i april 2015.

Totalt har 7 212 072 millioner passasjerer reist til og fra Oslo Lufthavn så langt i år. Det er en oppgang på 0,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

SJØTRANSPORT/20. februar 2018

Kystverkets handlingsprogram 2018 – 2029 er vedtatt

Etter en ekstern høringsrunde er Kystverkets handlingsprogram for 2018 – 2029 nå vedtatt. Viktige satsninger for Kystverket i årene framover er å fjerne vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger, å stimulere til mer sjøtransport gjennom tilskuddsordninger og Stad skipstunnel. Les hele saken

Til toppen