Svak nedgang på Oslo Lufthavn

Svak nedgang på Oslo Lufthavn

Passasjertrafikken til og fra Avinors flyplasser gikk ned med 2,2 prosent i april sammenlignet med samme måned i fjor. Oslo Lufthavn hadde en liten nedgang på 0,3 prosent.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Innlandstrafikken gikk ned med 0,6 prosent, mens utlandstrafikken gikk ned 0,2 prosent i april. Totalt reiste 1 983 606 passasjerer til og fra Oslo Lufthavn i april.

Antall kommersielle flybevegelser til og fra Oslo Lufthavn gikk opp med 1,4 prosent fra 19 760 i april 2014, til 20 035 i april 2015.

Totalt har 7 212 072 millioner passasjerer reist til og fra Oslo Lufthavn så langt i år. Det er en oppgang på 0,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen