Svinesund innfører automatisk bombetaling

Svinesund innfører automatisk bombetaling

Fra natt til søndag 1.november blir det kun automatisk innkreving av bompenger ved grenseovergangene på Svinesund, både på E6 og fylkesveg 118.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

De nåværende bomstasjonene på norsk og svensk side tas ut av drift, og erstattes av to automatiske bomportaler på norsk side av grensen.

Publikum skal kjøre rett igjennom uten å stoppe

- Publikum skal kjøre rett igjennom uten å stoppe, sier Vidar Myrbakk, prosjektleder i Statens vegvesen.

Slik betaler du

Alle passeringer blir nå automatisk registrert, enten ved at bombrikken avleses når kjøretøyet passerer bomportalen, eller det tas bilde av skiltet. Det vil ikke lenger være mulig å betale med kort eller kontanter.

Alle som har tegnet AutoPASS-avtale og har bombrikke i bilen, får 10 prosent rabatt for hver passering. Ordinær takst er 20 kroner for personbil og 100 kroner for lastebil. Alle får tilsendt faktura i posten i etterkant.

Endret kjøremønster

I området ved dagens bomstasjoner på E6 vil kjøremønsteret bli midlertidig endret, mens deler av det gamle anlegget rives. Når dette arbeidet er fullført, vil trafikken ledes inn i de tre venstre kjørefeltene.

Vi ber alle trafikanter om å ha tålmodighet

- Vi ber alle trafikanter om å ha tålmodighet og ta hensyn til personalet som jobber i det aktuelle vegområdet, sier Vidar Myrbakk i Statens vegvesen.

Arbeidet med å rive de tidligere bomstasjonene forventes å bli ferdigstilt innen sommeren 2016.

SYSTEM/ 9. april 2019

Lanserer smart og sikkert styresystem som styrer alt utstyr på lastebilen

Etter et par år med utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem MC3 nå klart til lansering. Systemet er utviklet for mykere, sikrere og mer intuitiv styring av både plog, høvelblad, spreder og tippflak. MC3 er bygd for fjernsupport; via mobilnettet kan man koble opp styresystemet og få teknisk support, uavhengig av hvor man befinner seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og ledende maskinsikkerhetsstandarden, EN ISO 13849, og er dermed et av de sikreste styringssystemene på markedet for veivedlikeholdsprodukter. Les hele saken

Til toppen