Svinesund innfører automatisk bombetaling

Svinesund innfører automatisk bombetaling

Fra natt til søndag 1.november blir det kun automatisk innkreving av bompenger ved grenseovergangene på Svinesund, både på E6 og fylkesveg 118.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

De nåværende bomstasjonene på norsk og svensk side tas ut av drift, og erstattes av to automatiske bomportaler på norsk side av grensen.

Publikum skal kjøre rett igjennom uten å stoppe

- Publikum skal kjøre rett igjennom uten å stoppe, sier Vidar Myrbakk, prosjektleder i Statens vegvesen.

Slik betaler du

Alle passeringer blir nå automatisk registrert, enten ved at bombrikken avleses når kjøretøyet passerer bomportalen, eller det tas bilde av skiltet. Det vil ikke lenger være mulig å betale med kort eller kontanter.

Alle som har tegnet AutoPASS-avtale og har bombrikke i bilen, får 10 prosent rabatt for hver passering. Ordinær takst er 20 kroner for personbil og 100 kroner for lastebil. Alle får tilsendt faktura i posten i etterkant.

Endret kjøremønster

I området ved dagens bomstasjoner på E6 vil kjøremønsteret bli midlertidig endret, mens deler av det gamle anlegget rives. Når dette arbeidet er fullført, vil trafikken ledes inn i de tre venstre kjørefeltene.

Vi ber alle trafikanter om å ha tålmodighet

- Vi ber alle trafikanter om å ha tålmodighet og ta hensyn til personalet som jobber i det aktuelle vegområdet, sier Vidar Myrbakk i Statens vegvesen.

Arbeidet med å rive de tidligere bomstasjonene forventes å bli ferdigstilt innen sommeren 2016.

SOFTWARE/13. juli 2018

Bruker teknologi for å effektivisere flyplassdriften

Etter at Widerøe Ground Handling inngikk avtalen om å overta store deler av bakkevirksomheten til SAS, trengte de et felles støttesystem for å håndtere driften på best mulig måte. Med bistand fra Lexit Group har de kommet frem til en optimal løsning. Les hele saken

ALKOLÅS/11. juli 2018

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer inkludert monteringsanvisning om bruk av alkolås på nye biler innen 2021. Målet er å bidra til å halvere antall dødsulykker i trafikken. Det er bladet Autocar som nylig setter fokus på EUs sikkerhetsliste som består av alkolås, automatisk nødbrems, trøtthetsvarsler, svart boks, automatisk nødblink, intelligent fartsholder, fil-assistent, bedre fotgjengerbeskyttelse, ryggekamera og sensorer, bedre passasjerbeskyttelse og forbedrede sikkerhetsbelter. Les hele saken

KOLLEKTIVTRANSPORT/10. juli 2018

Regjeringen følger opp Nasjonal transportplan med ny handlingsplan for kollektivtransport

– Bedre kollektivløsninger vil gi folk flest bedre mobilitet og større fleksibilitet i hverdagen. I byene kan bedre kollektivløsninger bidra til å gjøre privatbilen overflødig for mange. Derfor har vi prioritert kollektivtransporten høyt i Nasjonal transportplan, og derved kan en rekke byer øke sin lokale satsing på kollektivtrafikk kraftig. Les hele saken

Til toppen