Swisslog erverver teknologi og ansatte fra Grenzebach

Swisslog erverver teknologi og ansatte fra Grenzebach

Swisslog har ervervet en utvalgt portefølje av teknologi og ansatte fra Grenzebach Automation GmbH i Karlsruhe, Tyskland. Dette vil styrke Swisslog sin kompetanse innenfor områdene som omhandler AGV og logistikkroboter. Anskaffelsen er foretatt på bakgrunn av strategien om å utvide Swisslogs posisjon innen e-handel og omnikanal markedet, samt utforske mulighetene innen produksjonslogistikk.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Etterfulgt av et veletablert samarbeid mellom de to selskapene, anskaffet Swisslog seg immaterielle rettigheter fra Grenzebach Automation GmbH den 16. april 2015. I anskaffelsen inngår programvare for AGV, det felles utviklede mobile lagrings- og plukksystemet CarryPick®, et automatisert system for kasse- og stykkplukk, samt en løsning for palletering og depalletering.

Ingeniører fra Grenzebach til Swisslog

[factbox id="1"]

En utvalgt andel av Grenzebachs ressurser vil sammen med Swisslog danne en ny konstellasjon hvor kjernekompetansen fra de to selskapene etableres i Karlruhe, Tyskeland. Gruppen skal ledes av Dr. Volker Jungbluth. Swisslog ser fram til å dele erfaringer og spisskompetanse som de nye kollegaene har innen forskning og utvikling, løsningsdesign og teknisk salg. Det utvidede samarbeidet mellom Swisslog og Grenzebach vil innebære at kunden får optimal støtte av velkvalifiserte mennesker også i fremtiden.

Forbered deg på morgendagens utfordringer

Swisslog har en viktig rolle når det gjelder utviklingen av fremtidig logistikk. Førsteklasses teknologi i kombinasjon med spisskompetanse vil fortsette å lede til innovative løsninger for våre kunder. I nær fremtid vil mennesker og roboter kunne samarbeide sømløst med hverandre gjennom internlogistikkens optimeringsprosesser. I lys av denne utviklingen er Swisslogs kjøp av AGV og robot teknologi et strategisk steg mot å være en ledende aktør innenfor automatiserte distribusjonsanlegg.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen