Sykkeldistribusjon nå også i Kristiansand
(Foto: DHL)

Sykkeldistribusjon nå også i Kristiansand

For å supportere DPDHL sitt miljømål om Zero Emission i 2050, og delmålet om at 70% av alle first- og last mile leveringer skal gjennomføres med rene distribusjonsløsninger innen 2025, lanserte DHL Express sykkeldistribusjon også i Kristiansand by.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– På denne måten effektiviserer vi ytterligere, og kan yte en enda raskere service til våre kunder, samt bidra til færre forurensende biler i bybildet.

Et sykkeldepot er plassert sentralt i Kristiansand hvor varene fra terminalen fylles på hver morgen etter at DHL Express' nettverksfly er ankommet Kjevik. El-bil benyttes til transporten fra flyplassen inn til depoet.

Syklisten laster opp fra depoet i flere omganger gjennom dagen for å maksimere utnyttelsen av sykkelruten, og hovedsaklig vil det være leveringer og opphentinger av sendinger opp til 5 kg.

– Første dagen, hadde kureren med seg 31 stopp ut på ruten sin i området Kvadraturen i Kristiansand. Etterhvert vil det geografiske området utvides til også å inkludere nærliggende boligområder og da spesielt øst og nord for sentrum (Lund, Grim). I løpet av kort tid vil vi trolig se en produktivitet på mellom 40-50 stopp daglig på denne ruten og den vil da erstatte en standard varebil fult ut.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen